Włączenie jednostki OSP Koziebrody do KSRG

Z dniem 1 maja 2018 roku decyzją Nr VII/213 komendant główny Państwowej Straży Pożarnej włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczą Straż Pożarną w Koziebrodach w powiecie płońskim.

19 sierpnia 2018 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koziebrodach, gm. Raciąż pow. płoński odbyła się uroczysta zbiórka z okazji włączenia jednostki OSP Koziebrody do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Meldunek o rozpoczęciu uroczystości przyjął bryg. Artur Gonera p.o. zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Następnie został odegrany hymn państwowy, a po przywitaniu gości przez prezesa OSP w Koziebrodach dh Eugeniusza Ptasika, nastąpiło uroczyste przekazanie decyzji Nr VII/213 komendanta głównego PSP o włączeniu jednostki OSP Koziebrody do KSRG .

Wręczenia decyzji na ręce prezesa OSP Koziebrody dh Eugeniusza Ptasika dokonali: p.o. zastępca mazowieckiego komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Artur Gonera, komendant powiatowy PSP w Płońsku st. bryg. Paweł Jakubowski i wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak. 

Podsumowania uroczystości dokonał prezes OSP w Koziebrodach dh Eugeniusz Ptasik, który w imieniu druhów OSP Koziebrody podziękował za okazane im zaufanie oraz zapewnił o gotowości do wykonywania zadań związanych z włączeniem do KSRG.

W uroczystości udział wzięli:

  • bryg. Artur Gonera - p.o. zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • st. bryg. Paweł Jakubowski - komendant powiatowy PSP w Płońsku,
  • Ryszard Giszczak – wójt gminy Raciąż,
  • Przedstawiciele Rady Gminy w Raciążu,
  • Prezesi i Naczelnicy z ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Raciąż.

 

Opracowanie i zdjęcia: kpt. Radosław Kozicki – KW PSP w Warszawie.

Wróć