Włączenie jednostki OSP Myszadła do KSRG

13 kwietnia 2019 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszadłach gm. Jadów pow. wołomiński odbyła się uroczysta zbiórka z okazji włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Meldunek o rozpoczęciu uroczystości od dowódcy uroczystości przyjął st. bryg. Mirosław Jasztal zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Następnie odegrano hymn narodowy oraz podniesiono flagę państwową. Po przywitaniu gości przez mł. bryg. Andrzeja Wysockiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie nastąpiła uroczystość przekazania decyzji komendanta głównego PSP
o włączeniu jednostki OSP Myszadła do KSRG.

Podsumowania uroczystości dokonał Prezes OSP w Myszadłach dh Jacek Sulich, który podziękował przybyłym gościom i zapewnił  o swojej gotowości do wykonywania zadań.  Włączenie do KSRG to dla naszych druhów powód do dumy, ale również wyzwanie i większe obowiązki jakie teraz będą na nich spoczywać.

 

W uroczystości udział wzięli:

  • st. bryg. Mirosław Jasztal – zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • dh Antoni Jan Tarczyński - prezes zarządu OW ZOSP RP Województwa Mazowieckiego,
  • Bożena Żelazowska - radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
  • Robert Szydlik – wicestarosta wołomiński,
  • dh Paweł Bednarczyk -prezes zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie,
  • Regina Sadlik - przewodnicząca Rady Gminy Jadów,
  • Dariusz Kokoszka - wójt Gminy Jadów,
  • Sylwester Niźnik - wójt Gminy Poświętne,
  • Samorządowcy, strażacy OSP zaproszeni goście mieszkańcy.

 

 

Opracował: mł. bryg. Jarosław Kłak – Komenda Powiatowa PSP w Wołominie,

Zdjęcia: OSP Myszadła.

 

Wróć