Włączenie OSP Raszewo Włościańskie do KSRG

22 września 2018 roku w Raszewie Włościańskim w powiecie płońskim miało miejsce uroczyste wręczenie decyzji komendanta głównego PSP o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Raszewo Włościańskie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. odprawionej w intencji strażaków, w kościele Parafii p.w. św. Anny w Kobylnikach. Następnie odbył się uroczysty apel na placu przed strażnicą OSP w Raszewie Włościańskim.

Decyzję o włączeniu jednostki do systemu wręczył bryg. Artur Gonera p.o. zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP a odebrali ją Prezes OSP dh Adam Panek i Naczelnik dh Adam Czekalski.

Jednostka OSP Raszewo Włościańskie powstała w 1965 roku. Do KSRG została włączona w dniu 1 maja 2018 r., Decyzją nr VII/214 KSRG podpisaną przez komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego. Jest drugą jednostką ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Czerwińsk nad Wisłą, a piętnastą na terenie powiatu płońskiego, działającą w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.  

W uroczystości uczestniczyli m.in.:

  • bryg. Artur Gonera – p.o. zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • st.bryg. Dariusz Brzeziński - zastępca komendanta powiatowego PSP w Płońsku,
  • Marcin Gortat - wójt Gminy Czerwińsk Nad Wisłą,
  • ks. Marek Jędrzejewski proboszcz Parafii w Kobylnikach
  • ks. Adam Bombiński proboszcz Parafii w Smoszewie
  • Radni Gminy na czele z Przewodniczącym Dariuszem Szurmakiem i pracownicy Urzędu Gminy w Czerwińsku nad Wisłą,
  • Strażacy OSP w Raszewie Włościańskim, przedstawiciele jednostek OSP Czerwińsk n.W. i Kobylniki, a także funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Płońsku.  

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Głowacki – KP PSP Płońsk.

Wróć