Włączenie OSP Słupica do KSRG

29 września 2018 roku w Słupicy w powiecie radomskim miało miejsce uroczyste wręczenie decyzji komendanta głównego PSP o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Słupica do krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego.

Uroczysty apel na placu przed strażnicą OSP w Słupicy rozpoczął się złożeniem meldunku bryg. Arturowi Gonerze p.o. zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, następnie odegrano hymn narodowy i podniesiono flagę państwową na maszt.

Decyzję o włączeniu jednostki do systemu wręczył bryg. Artur Gonera p.o. zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP a odebrali ją prezes OSP Słupica dh Krzysztof Wilk oraz naczelnik OSP Słupica dh Kamil Bzikot.

Po krótkich wystąpieniach druha prezesa OSP Słupica oraz naczelnika OSP Słupica nastąpiło odprowadzenie pocztu sztandarowego oraz pododdziałów towarzyszących.

Jednostka OSP Słupica do KSRG została włączona w dniu 1 maja 2018 r., Decyzją nr VII/216 KSRG podpisaną przez komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego.

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie,

Zdjęcia: KM PSP Radom.

Wróć