Wprowadzenie p.o. zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP

1 sierpnia 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie miało miejsce wprowadzenie pełniącego obowiązki zastępcę mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Artura Gonerę.

Uroczystość odbyła się w obecności st. bryg. Bogdana Łasicy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosława Jasztala oraz kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Mazowiecki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica przedstawił p.o. zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Artura Gonerę kadrze kierowniczej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, następnie omówił przebieg dotychczasowej kariery zawodowej.

Gratulacje nowemu komendantowi składali kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie którzy jednocześnie wyrazili przekonanie, że wzajemna współpraca przełoży się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie woj. mazowieckiego.

Decyzją komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, z dniem 1 sierpnia 2018 r na stanowisko pełniącego obowiązki zastępcę mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP powołany został bryg. Artur Gonera.

Wręczenie aktu powołania miało miejsce 26 lipca 2018 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wiceminister Jarosław Zieliński w obecności komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego powierzył bryg. Arturowi Gonerze pełnienie obowiązków zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

bryg. Artur Gonera

Bryg. Artur Gonera w 2002 r. ukończył studia inżynierskie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, a tytuł magistra uzyskał w 2005 r. na Wydziale Zarządzania Ryzykiem Akademii Finansów w Warszawie. Ukończył ponadto studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Ochrony Człowieka w Środowisku Pracy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy oraz w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Zawodową służbę w PSP bryg. Artur Gonera rozpoczął na stanowisku dowódcy sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 1 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy. We wrześniu 2009 r. został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy JRG PSP nr 15 KM PSP m. st. Warszawy. Od maja 2010 r. pełnił nieetatową funkcję Zastępcy Dowódcy Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Mazowsze”, z którą uczestniczył m. in. w działaniach ratowniczych po trzęsieniu ziemi na Haiti w 2010 roku. Podczas powodzi w 2010 r. dowodził Kompanią Specjalną "Mazowsze I" w gminie Połaniec i Łubnice. W kwietniu 2012 r. został awansowany na Dowódcę JRG PSP nr 4 KM PSP m. st. Warszawy. Podczas „EURO 2012” był dowódcą zabezpieczenia strefy kibica w Warszawie.

Ukończył szkolenie dla kadry dowódczej szczebla strategicznego. Podczas swojej służby kierował wieloma działaniami ratowniczo-gaśniczymi na terenie miasta stołecznego Warszawy pełniąc nieetatową funkcję oficera operacyjnego KM PSP m. st. Warszawy. Jest odznaczony brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” oraz złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa".

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski - KW PSP w Warszawie.

Wróć