Wprowadzenie zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, z dniem 7 listopada 2018 r powołał na stanowisko zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Artura Gonerę.

8 listopada 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie miało miejsce wprowadzenie zastępcy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Artura Gonery.

Uroczystość odbyła się w obecności st. bryg. Bogdana Łasicy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP oraz kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Gratulacje nowemu komendantowi składali kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie którzy jednocześnie wyrazili przekonanie, że wzajemna współpraca przełoży się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie woj. mazowieckiego.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski - KW PSP w Warszawie.

 

bryg. Artur Gonera

Bryg. Artur Gonera w 2002 r. ukończył studia inżynierskie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, a tytuł magistra uzyskał w 2005 r. na Wydziale Zarządzania Ryzykiem Akademii Finansów w Warszawie. Ukończył ponadto studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Ochrony Człowieka w Środowisku Pracy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy oraz w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Zawodową służbę w PSP bryg. Artur Gonera rozpoczął na stanowisku dowódcy sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 1 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy. We wrześniu 2009 r. został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy JRG PSP nr 15 KM PSP m. st. Warszawy. Od maja 2010 r. pełnił nieetatową funkcję Zastępcy Dowódcy Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Mazowsze”, z którą uczestniczył m. in. w działaniach ratowniczych po trzęsieniu ziemi na Haiti w 2010 roku. Podczas powodzi w 2010 r. dowodził Kompanią Specjalną "Mazowsze I" w gminie Połaniec i Łubnice. W kwietniu 2012 r. został awansowany na Dowódcę JRG PSP nr 4 KM PSP m. st. Warszawy. Podczas „EURO 2012” był dowódcą zabezpieczenia strefy kibica w Warszawie. Z dniem 1 sierpnia 2018 roku powołany na pełniącego obowiązki zastępcę mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Ukończył szkolenie dla kadry dowódczej szczebla strategicznego. Podczas swojej służby kierował wieloma działaniami ratowniczo-gaśniczymi na terenie miasta stołecznego Warszawy pełniąc nieetatową funkcję oficera operacyjnego KM PSP m. st. Warszawy. Jest odznaczony brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” oraz złotym medalem "Za zasługi dla pożarnictwa".

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski - KW PSP w Warszawie.

Wróć