Wręczenie aktów mianowania w KW PSP w Warszawie

28 lutego 2020 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Bogdan Łasica wręczył akty mianowania na stanowiska naczelników wydziałów w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

  • bryg. Cezary Szarawarski z dniem 28 lutego 2020 roku otrzymał akt mianowania na stanowisko naczelnika Wydziału Analiz Finansowych i Funduszy Zewnętrznych KW PSP w Warszawie,
  • bryg. Tomasz Król z dniem 28 lutego 2020 roku otrzymał akt mianowania na stanowisko naczelnika Ośrodka Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie,
  • bryg. Lesław Pawul z dniem 1 marca 2020 roku otrzymał akt mianowania na stanowisko pełniącego obowiązki naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Warszawie.

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie,

Zdjęcia: kpt. Radosław Kozicki – KW PSP w Warszawie.

Wróć