Wręczenie aktów powołania na stanowisko zastępcy komendnta powiatowego PSP

Z dniem 1 lutego 2020 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Bogdan Łasica powołał na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Płońsku bryg. Janusza Majewskiego.

Jednocześnie, z dniem 1 lutego 2020 roku, mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Bogdan Łasica powołał na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Wyszkowie bryg. Sławomira Pietrzaka.

W spotkaniu udział wzięli:

  • nadbryg. Bogdan Łasica – mazowiecki komendant wojewódzki PSP,
  • st. bryg. Mirosław Jasztal – zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • bryg. Artur Gonera - zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
  • st. bryg. Dariusz Brzeziński – komendant powiatowy PSP w Płońsku,
  • bryg. Janusz Majewski – zastępca komendanta powiatowego PSP w Płońsku,
  • mł. bryg. Marek Krzyżański - komendant powiatowy PSP w Wyszkowie,
  • bryg. Sławomir Pietrzak – zastępca komendanta powiatowego PSP w Wyszkowie,
  • bryg. Rafał Zdziennicki – naczelnik Wydziału Kadr KW PSP w Warszawie.

 

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Karol Kierzkowski – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Wróć