Wsparcie finansowe od resortu środowiska dla straży pożarnej

„Wsparcie dla strażaków to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo ludzi oraz środowiska” – powiedział minister Henryk Kowalczyk podczas uroczystości podpisania przez WFOŚiGW w Warszawie 43 umów ze strażą pożarną na kwotę ponad 5,3 mln zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisał z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie umowę na zakup 6 wozów bojowych, sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony osobistej strażaków dla ośmiu Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (z Garwolina, Otwocka, Piaseczna, Wyszkowa, Sierpca, Węgrowa, Kozienic oraz m.st. Warszawy). Wysokość dofinansowania wynosi 3 mln zł.

Ponadto w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” podpisano kolejne już umowy z pięcioma jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatów: piaseczyńskiego, płockiego, szydłowieckiego, sokołowskiego i otwockiego oraz z jednostką Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Piaseczna na łączną kwotę dotacji 1,35 mln zł.

„Środki, które przekazujemy strażakom, wspomogą działania na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami” – powiedziała podczas podpisywania umów prezes WFOŚiGW w Warszawie Anna Król.

Z kolei na zadania realizowane w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” podpisano 36 umów na łączną kwotę blisko 950 tys. zł. Celem tego wsparcia jest unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii.

„Realizacja tych przedsięwzięć przyczyni się do usprawnienia działań ratowniczych oraz do wzrostu możliwości szybkiej likwidacji skutków klęsk żywiołowych” – podkreślił minister środowiska Henryk Kowalczyk.


W ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki. Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia dofinansowania na to samo zadanie, na podstawie oddzielnych umów, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Na realizację programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” WFOŚiGW w Warszawie przeznaczył 4 mln zł i blisko 13 mln zł pochodzić będzie z NFOŚiGW (w formie refundacji). Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi ponad 47 mln zł. Łącznie wsparcie uzyska 63 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z terenu Mazowsza.

Opracowanie i zdjęcia: Ministerstwo Środowiska.

Wróć