Zabezpieczenie międzynarodowej konferencji poświęconej bezpieczeństwu Bliskiego Wschodu

Od 13 do 14 lutego 2019 roku Polska była gospodarzem konferencji w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i wraz ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki jej współorganizatorem. Wzięło w niej udział 65 delegacji zagranicznych.

Prezes Rady Ministrów, na okres trwania konferencji, podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) oraz stopnia alarmowego BRAVO-CRP (drugi w czterostopniowej skali dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego).

Państwowa Straż Pożarna realizowała na poziomie krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym (miejskim) szereg działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas Konferencji dot. Bliskiego Wschodu oraz wydarzeń towarzyszących.

Działania te w zakresie prewencyjnym obejmowały m.in. czynności kontrolno-rozpoznawcze, w tym lustracje oraz rozpoznania operacyjne. Kontrola obiektów głównych i hotelowych w czasie trwania konferencji, uwzględniała ocenę warunków ewakuacji, sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzeń przeciwpożarowych oraz  warunków prowadzenia działań ratowniczych. W ramach wspomnianych czynności funkcjonariusze pionu kontrolno-rozpoznawczego dokonali oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego 17 obiektów wykorzystywanych jako miejsca głównych wydarzeń oraz stanowiących bazę noclegową.

Ponadto Komendant Główny PSP współpracował z Szefem Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Podjęto działania mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej na terenie wojskowych obiektów i terenów planowanych do przyjęcia delegacji zagranicznych w ramach organizowanej konferencji.

Państwowa Straż Pożarna poza czynnościami kontrolno-  rozpoznawczymi realizowała w ramach Krajowej Operacji Zabezpieczenia działania operacyjne.

W pierwszej fazie, 13 lutego 2019 r. działania  obejmowały wzmocnienie operacyjne Portu Lotniczego Olsztyn-Szymany z wykorzystaniem dwóch zastępów w obsadzie sześciu strażaków PSP.

Z kolei w dniach 13-14 lutego 2019 r. działania realizowano przez Mazowiecką Operację Zabezpieczenia. W ramach operacji mazowieckiej przeprowadzono sześć podoperacji m.in. ZAMEK, STADION, HOTEL, OBIEKT z udziałem 348 strażaków i 103 pojazdów PSP. W działaniach tych na mocy Decyzji Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, brało udział również 15 podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W ramach podoperacji ZAMEK i STADION działania zabezpieczające prowadzone były także w formie pieszych dwuosobowych patroli strażaków PSP.

15 lutego 2019 r. realizowano Małopolską Operację Zabezpieczenia, która objęła trzy podoperacje: MUZEUM, TRASA, LOTNISKO. Zadania te wykonywało 121 strażaków PSP z wykorzystaniem 24 pojazdów. W KG PSP przez cały czas funkcjonował sztab komendanta głównego PSP, który koordynował operację krajową z udziałem oficerów łącznikowych.

Łącznie od 12 do15 lutego 2019 r. w pracach sztabów i operacji zabezpieczenia konferencji na terenie kraju łącznie zaangażowanych było 520 strażaków oraz 141 pojazdów Państwowej Straży Pożarnej. Podobne rozwiązania były stosowane w Polsce podczas EURO 2012, COP19 w Warszawie w 2013 r., szczytu NATO w 2016 r., Światowych Dni Młodzieży w 2016 r., czy w trakcie konferencji COP 24 w Katowicach w grudniu ubiegłego roku.

 

Opracowanie: kpt. Krzysztof Batorski, Gabinet Komendanta Głównego PSP,
Zdjęcia: kpt. Ireneusz Parchomiuk, JRG PSP nr 1 KM PSP m. st. Warszawy.

Wróć