Duże zagrożenie pożarowe w lasach

Ciepła i słoneczna pogoda utrzymująca się od kilku tygodni sprawiła, że na terenach leśnych ściółka jest bardzo sucha oraz utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe.

Straż pożarna apeluje o rozwagę podczas spacerów lub wypoczynku na łonie natury. Obecnie nawet najmniejsze źródło ognia może spowodować duży pożar lasu stwarzający zagrożenie dla ludzi oraz środowiska naturalnego.

W 2018 roku na terenie woj. mazowieckiego powstało ponad 1100 pożarów w lasach, tylko w maju strażacy interweniowali już ponad 550 razy, natomiast w czerwcu ponad 150 razy.

Mapę zagrożenia pożarowego w lasach możesz sprawdzić tutaj

Pożary lasów rozwijają się bardzo szybko powodując zagrożenie dla ludzi przebywających w lesie oraz budynków sąsiadujących z terenami leśnymi. Ponadto pożary w lasach powodują bardzo duże zadymienie, niebezpieczne dla ruchu drogowego.

 

Najczęstszymi przyczynami pożarów w lasach są:

  1. palone w pobliżu lasu ogniska, 
  2. niedopałki papierosów porzucone w lesie lub w pobliżu, 
  3. nie dogaszone zapałki wyrzucane z przejeżdżających pojazdów, 
  4. przerzuty ognia z palących się traw (w wyniku wypalania), 
  5. iskry z pojazdów szynowych i innych, 
  6. umyślne podpalenia.

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad:

W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.

Poruszajmy się samochodami tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

 

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie

Wróć