Zakończenie skolenia podstawowego w Pionkach

18 września 2020 r. w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyło się zakończenie  Szkolenia Podstawowego w Zawodzie Strażak zrealizowanego przez Centralną Szkołę  PSP w Częstochowie z wykorzystaniem kadry i bazy dydaktycznej Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

W dniach 16-17.09.2020r. odbyły się egzaminy końcowe Szkolenia Podstawowego
w Zawodzie Strażak realizowanego w dniach od 3 marca 2020 roku do 18 września 2020 roku przez Centralną Szkołę  PSP w Częstochowie z wykorzystaniem kadry i bazy dydaktycznej Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Do egzaminu teoretycznego i praktycznego z taktyki zwalczania pożarów, taktyki działań ratowniczych i wyposażenia technicznego przystąpiło 34 słuchaczy. Wszyscy uzyskali wynik pozytywny.

W zakończeniu szkolenia podstawowego udział wzięli:

  • mł. bryg. mgr Damian Hajdas - zastępca komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie wraz z kadrą CS PSP w Częstochowie,
  • bryg. mgr inż. Paweł Fliszkiewicz - naczelnik Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie wraz z kadrą Ośrodka szkolenia w Pionkach.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: Ośrodek Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie.

Wróć