Zawody "Wieżowiec 2018" (wyniki)

9 czerwca 2018 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, przeprowadzono II Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu po Schodach "Wieżowiec 2018".

Zawody polegały na biegu dwuosobowych drużyn na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki w pełnym umundurowaniu typu nomex z maską twarzową oraz aparatem ochrony dróg oddechowych.

Zawodnicy mieli do pokonania około 800 schodów z metą na wysokości 114 metrów na poziomie tarasu widokowego PKIN.

 

Zawody zostały rozegrane w pięciu kategoriach

  • Państwowa Straż Pożarna,
  • Państwowa Straż Pożarna 70+,
  • Pary mieszane MIX,
  • Ochotnicze Straże Pożarne,
  • Open.

Wyniki poszczególnych kategorii pod tym adresem

 

Puchary i dyplomy dla najlepszych drużyn wręczali st. bryg. Bogdan Łasica mazowiecki komendant wojeódzki PSP oraz bryg. Leszek Smuniewski komendant miejski PSP m. st. Warszawy.

 
Piknik edukacyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Równolegle z rywalizacją sportową w ramach zawodów "Wieżowiec 2018" przed wejściem głównym do PKiN odbył się piknik edukacyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej:

  • Pokaz sprzętu oraz pojazdów straży pożarnej,
  • Stoisko informacyjne dotyczące zagrożeń pożarowych i zatruć tlenkiem węgla.

 

„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

 

Zawody "Wieżowiec 2018" autor Patryk Pedros
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 , zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe w ramach monitoringu jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40, 02-672 Warszawa. Z  Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl .Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu  organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania II Mistrzostw Polski Strażaków w Biegu po Schodach "Wieżowiec 2018" . Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z okresami przyjętymi w  zarządzeniu nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urzędowy MSW z 2013 r. poz. 2007) . Posiada Pani(-) prawo do dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani(u) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w II Mistrzostwach Polski Strażaków w Biegu po Schodach "Wieżowiec 2018" . Przetwarzanie nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia II Mistrzostw Polski Strażaków w Biegu po Schodach "Wieżowiec 2018".

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski - KW PSP w Warszawie,

Zdjęcia: st.asp. Mariusz Dragan - KM PSP m. st. Warszawy.

Wróć