Aktualności 2020

Komunikat personalny - KP PSP Żyrardów

Z dniem 1 kwietnia 2020 roku mł. bryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Żyrardowie bryg. Tomasza Cybul.

Więcej...

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus  znajdziesz aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.

Ponadto, na stronie internetowej https://www.straz.gov.pl/Koronawirus znajdują się informacje i porady dla strażaków PSP oraz druhów ochotniczych straży pożarnych.

 

Więcej...

Duży pożar traw w powiecie wołomińskim

W sobotę 28 marca 2020 przed godziną 11:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Wołominie otrzymało zgłoszenie o pożarze trawy w okolicy miejscowości Stary Kraszew.

Więcej...

Działania mazowieckich strażaków w związku z epidemią koronawirusa

W związku ze stanem epidemii na ternie kraju mazowieccy strażacy prowadzą działania wspierające przy szpitalach, gdzie na 30 marca 2020 roku)  utworzyli 21 polowych izb przyjęć, których dozoruje 68 strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 

Więcej...

Komunikat personalny - KP PSP Ciechanów

Z dniem 27 marca 2020 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku komendanta powiatowego PSP w Ciechanowie mł. bryg. Radosławowi Osieckiemu.

Więcej...

Przekazanie obowiązków mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP

26 marca 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odbyła się uroczystość zdania oraz przyjęcia obowiązków Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Więcej...

Mazowieccy strażacy w walce z wirusem COVID-19

W związku z wprowadzonym w całym kraju stanem epidemicznym koronawirusem Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie niezwłocznie podjęła działania mające na celu organizację zabezpieczenia strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu województwa mazowieckiego w niezbędne środki ochrony indywidualnej.

Więcej...

Działania mazowieckich strażaków związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa

Komendy Powiatowe/Miejskie PSP z terenu województwa mazowieckiego prowadzą, wspólnie z administracją samorządowa i jednostkami ochotniczych straży pożarnych, działania prewencyjne polegające organizacji polowych izb przyjęć przy szpitalach, dostarczaniu żywności dla osób objętych kwarantanną oraz prowadzeniu szkoleń wewnętrznych przygotowujących strażaków JRG do prowadzenia działań w związku z występowaniem zakażeń wirusem SARS - COV- 2 .

Więcej...

Działania realizowane przez Państwową Straż Pożarną

Komenda Główna PSP udostępnia mapę on-line: https://arcg.is/1WCiaH, prezentującą działania PSP w związku z COVID-19.

Więcej...

Wsparcie psychologiczne dla strażaków, pracowników cywilnych PSP oraz ich rodzin

Informujemy, że istnieje możliwość odbycia konsultacji psychologicznych

(telefonicznych lub on-line) z psychologami Państwowej Straży Pożarnej.

Więcej...

Apel strażaków

Prosimy, aby przed strażakami nie ukrywać faktu pobytu w miejscach, gdzie występował koronawirus, a także faktu, że ktoś przebywa na kwarantannie z powodu podejrzenia zarażenia koronawirusem.

Więcej...

Działania mazowieckich strażaków związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa

Mazowieccy strażacy prowadzą działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Na dzień 19 marca 2020 roku strażacy utworzyli i dozorują 13 polowych izb przyjęć przy szpitalach z wykorzystaniem 34 mobilnych namiotów pneumatycznych.

Więcej...

Komunikat w sprawie ograniczenia osobistych wizyt w jednostkach PSP

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.

 

Więcej...

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus  znajdziesz aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich.

 

Więcej...

XVIII Mistrzostwa Strażaków w Piłce Siatkowej.

9 marca 2020 roku w Mrozach (powiat miński) w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrano Turniej Finałowy XVIII Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków w Piłce Siatkowej.

Więcej...

Szkolenie druhów OSP powiatu mińskiego

8 marca 2020 roku zakończyło się trwające od 29 lutego 2020 roku szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP realizowane w systemie weekendowym w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowiecki.

Więcej...

Narada szkoleniowa pionu kadrowo – organizacyjnego

W dniu 5 marca 2020 roku, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, odbyła się narada szkoleniowa pionu kadrowo – organizacyjnego, w której udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni realizujący zadania kadrowe i organizacyjne w Komendach Powiatowych i Miejskich PSP na terenie województwa mazowieckiego.

Więcej...

XVI Mistrzostwa Strażaków w Tenisie Stołowym

3 marca 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Parzenicach im. Jana Pawła II  gm. Kowala  rozegrano XVI  Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego Strażaków  w Tenisie Stołowym.  W turnieju udział brało 30 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z woj. mazowieckiego wyłonionych w eliminacjach strefowych.

Więcej...

Przekazanie samochodu gaśniczego dla OSP Żyrardów

W poniedziałek, 2 marca 2020 r., odbyło się uroczyste przekazanie  nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego marki VOLVO dla druhów z OSP w Żyrardowie. Wręczony został także akt włączenia OSP w Żyrardowie do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Więcej...

Powołanie zastępcy komendanta powiatowego PSP w Piasecznie

Z dniem 1 marca 2020 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Bogdan Łasica powołał na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Piasecznie bryg. Macieja Szafarczyka. Wręczenie aktu powołania miało miejsce w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Więcej...

Pożegnanie ze służbą Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie

W dniu 28 lutego 2020 r. w zabytkowym budynku Resursy w Żyrardowie odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą odchodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie bryg. Romana Murgrabia. Jednocześnie, podczas uroczystości nastąpiło powierzenie pełnienia obowiązków komendanta powiatowego PSP w Żyrardowie  bryg. Tomaszowi Cybulowi dotychczasowemu zastępcy.

Więcej...

Akcja honorowego krwiodawstwa w KW PSP w Warszawie

28 lutego 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie miała miejsce akcja honorowego krwiodawstwa organizowana przez klub Jednostka Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Więcej...

Wręczenie aktów mianowania w KW PSP w Warszawie

28 lutego 2020 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Bogdan Łasica wręczył akty mianowania na stanowiska naczelników wydziałów w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

 

Więcej...

Pożegnanie ze służbą funkcjonariuszy KW PSP w Warszawie

27 lutego, w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Więcej...

Narada szkoleniowa oficerów prasowych PSP

25 lutego 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyła się narada szkoleniowa oficerów prasowych Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego.

Więcej...

Zapraszamy na akcję krwiodawstwa w KW PSP w Warszawie

Klub Jednostka Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie serdecznie zaprasza na akcję krwiodawstwa, która odbędzie się w piątek 28 lutego 2020 roku w godzinach od  9:00 do 13:00. Serdecznie zapraszamy do siedziby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40 (parter - sala konferencyjna).

Więcej...

Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

20 lutego 2020 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przy ulicy Saskiej miało miejsce uroczyste wręczenie odznak honorowym krwiodawcom „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.  Odznaczenia, w imieniu ministra zdrowia, wręczał lek. med. Dariusz Piotrowski dyrektor naczelny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

 

Więcej...

Warsztaty doskonalące dla koordynatorów ratownictwa medycznego PSP

Ośrodek Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie w dniach 17 – 19 lutego 2020 r. w Ośrodku Szkolenia w Pionkach realizował, w ramach warsztatów doskonalących dla miejskich/powiatowych koordynatorów ratownictwa medycznego PSP woj. mazowieckiego, program szkolenia z zakresu segregacji w zdarzeniach mnogich i masowych.

Więcej...

Aplikacja mobilna Alarm 112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Więcej...

Europejski dzień numeru alarmowego 112

11 lutego obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. W ubiegłym roku w 17 Centrach Powiadamiania Ratunkowego pracujących na terenie całego kraju odebrano 22 mln zgłoszeń! Na Mazowszu CPR w Warszawie i Radomiu odebrały ponad 3,2 mln zgłoszeń.

Więcej...

Fundacja "Solidarni"

Fundacja ,,Solidarni” objęła opieką kilkuset podopiecznych z terenu całego kraju. Z każdym rokiem liczba ta stale wzrasta. Są to strażacy w służbie czynnej, pracownicy cywilni PSP oraz członkowie ich rodzin, a także emeryci, którzy ulegli wypadkom lub ciężkim chorobom np.: nowotworom, zawałom, udarom z porażeniem mózgowym, autyzmowi, epilepsji, ciężkim urazom wielonarządowym, zespołowi Downa. Fundacja ofiaruje również pomoc osobom dotkniętym szczególnym zdarzeniem losowym. Umożliwiamy naszym podopiecznym systematyczną rehabilitację, kupujemy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz leki ratujące życie.

Więcej...

Zajęcia edukacyjne w CPR w Radomiu

4 lutego 2020 roku w siedzibie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu,  w ramach akcji promocyjnej numeru alarmowego 112, zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjne dla uczniów klasy III z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Kornela Makuszyńskiego w Radomiu.

Więcej...

Bezpieczne Ferie 2020 inauguracja akcji w Warszawie

Jazda na nartach z instruktorem, konkursy, prezentacja sprzętu Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, a także inne atrakcje czekały na najmłodszych podczas inauguracji działań „Bezpieczne Ferie 2020” w ośrodku „Górka Szczęśliwicka” na warszawskiej Ochocie.

 

Więcej...

Eliminacje strefowe mistrzostw w piłce siatkowej strażaków w Płocku

6 lutego 2020 roku na hali sportowej Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku odbyły się rozgrywki I strefy eliminacji strefowych XVIII Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków PSP w Piłce Siatkowej, których organizatorem była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

 

Więcej...

Odprawa roczna kadry kierowniczej PSP woj. mazowieckiego

6 lutego 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie miała miejsce odprawa roczna kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego.

Więcej...

Przygotowanie służb do zapewnienia bezpieczeństwa podczas ferii zimowych

10 lutego 2020 roku rozpocznie się długo wyczekiwana przerwa zimowa dla uczniów z województwa mazowieckiego. Dla służb i inspekcji z Mazowsza to okres wytężonej pracy. Przez cały okres trwającego zimowiska będą one dbać o bezpieczeństwo uczniów oraz turystów przebywających w województwie mazowieckim. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł apeluje o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do odpowiednich służb, które są do dyspozycji rodziców i opiekunów. Wzmożone kontrole będą przeprowadzane do 23 lutego 2020 roku

 

Więcej...

Bezpieczne Ferie 2020 - spotkanie w Radomiu

Bezpieczeństwo na akwenach i w górach, bezpieczeństwo przewozu dzieci i młodzieży, zagrożenia w cyberprzestrzeni i bezpieczeństwo pożarowe w domu to tematy, które poruszone zostały 3 lutego podczas spotkania z uczniami, zorganizowanego przez Aurelię Michałowską, Mazowieckiego Kuratora Oświaty w IV Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu. Licealiści uczestniczyli w pokazie ratownictwa przygotowanego przez przedstawicieli WOPR i instruktora górskiego.

Więcej...

Bezpieczne Ferie 2020 - spotkanie w Żurominie

4 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żurominie w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2020” odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 1-3 oraz nauczycieli dotycząca bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.

Więcej...

Bezpieczne Ferie 2020 - spotkanie w Łosicach

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Łosicach wspólnie z Policjantami przeprowadzili pogadankę edukacyjną  w Szkole Podstawowej w Huszlewie w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2020”.

 

Więcej...

Przekazanie samochodów gaśniczych dla OSP w powiecie przasnyskim

19 stycznia 2019 roku na terenie kościoła pw. Świętej Trójcy w Ząbkach miało miejsce uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 marki RENAULT.

 

Więcej...

Wręczenie aktów powołania na stanowisko zastępcy komendnta powiatowego PSP

Z dniem 1 lutego 2020 roku mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Bogdan Łasica powołał na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Płońsku oraz zastępcy komendanta powiatowego PSP w Wyszkowie.

Więcej...

Eliminacje strefowe mistrzostw w piłce siatkowej strażaków w Żyrardowie

27 stycznia 2020 roku na sali sportowej kompleksu Aqua w Żyrardowie odbyły się rozgrywki VI strefy eliminacji strefowych XVIII Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków PSP w Piłce Siatkowej, których organizatorem była Komenda Powiatowa PSP w Żyrardowie.

Więcej...

Stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na terenie całego kraju

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy ALFA na pozostałym terytorium Polski, a także pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Stopnie alarmowe będą obowiązywały od czwartku 23 stycznia 2020 r. (od godz. 00:01) do środy 29 stycznia 2020 r. (do godziny 23:59).

Więcej...

Przekazanie samochodu gaśniczego dla OSP Ząbki

19 stycznia 2019 roku na terenie kościoła pw. Świętej Trójcy w Ząbkach miało miejsce uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 marki RENAULT.

 

Więcej...

III edycja nagrody "Animus Fortis"

Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych.

 

Więcej...

Spotkanie opłatkowe mazowieckich strażaków z biskupem warszawsko-praskim

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego biskup warszawsko-praski spotkał się z mazowieckimi strażakami.

Więcej...

Interwencje mazowieckich strażaków w 2019 roku

70289 razy interweniowali mazowieccy strażacy w 2019 roku, w tym przy 24137 pożarach, 38097 miejscowych zagrożeniach oraz 8055 fałszywych alarmach. To aż 1452 interwencje więcej niż w 2018 roku. Jednocześnie jest to największa liczba interwencji strażaków od utworzenia woj. mazowieckiego w 1999 roku.

Więcej...

Podsumowanie interwencji podczas nocy sylwestrowej

Mazowieccy strażacy interweniowali 183 razy podczas nocy sylwestrowej, w tym przy 136 pożarach, 33 miejscowych zagrożeniach oraz 14 fałszywych alarmach. 144 interwencje strażaków miały miejsce od północy do godziny 6:00 rano pierwszego stycznia 2020 roku, w których odnotowano 113 pożarów, w tym 96 spowodowanych przez fajerwerki. W porównaniu do nocy sylwestrowej z 2018 na 2019 rok strażacy odnotowali ponad 30 interwencji więcej.

Więcej...