Dofinansowanie Fundusz Ochrony Środowiska

Znajdują się tutaj projekty Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowania realizacji zadania z WFOŚiGW w Warszawie w 2019r.

„Zakup pojazdów specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczego na potrzeby jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 3.000.000,00 zł”

Dofinansowanie realizacji zadania z NFOŚiGW w 2019r.

Umowa nr 166/2018/Wn07/NZ-ur-lz/D z dnia 13.08.2018 r. o realizację zadania państwowej jednostki budżetowej zakwalifikowanego do dofinansowania pn. „Zakup średniego i ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego”. Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w wysokości 740 000 zł.

Dofinansowania realizacji zadania z WFOŚiGW w Warszawie w 2018r.

„Zakup pojazdów specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczego na potrzeby jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 4.000.000,00 zł”

Dofinansowania realizacji zadania z WFOŚiGW w Warszawie w 2017r.

„Zakup pojazdów specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczego na potrzeby jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 1.000.000,00 zł”

Dofinansowanie realizacji zadania z NFOŚiGW w 2017r.

 

Umowa nr 268/2016/Wn07/NZ-LZ-UR/D z dnia 23.12.2016r. o realizację zadania państwowej jednostki budżetowej zakwalifikowanego do dofinansowania pn. „Zakup dwóch sztuk średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych”. Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w wysokości 280 000 zł.

Dofinansowania realizacji zadań z WFOŚiGW w Warszawie w 2016r.

1. „Zakup 2 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 600.000,00 zł”

2. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wyposażonego w system piany sprężonej dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Radomiu dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 290.000,00 zł”

3. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 350.000,00 zł”

4. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 380.000,00 zł”

5. „Zakup średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla KM PSP w Płocku dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 180.000,00 zł”

 

Dofinansowania realizacji zadań z WFOŚiGW w Warszawie w 2015r.

1. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szydłowcu dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 71.250,00 zł”

2. „Zakup nowego samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 300.000,00 zł”

3. „Zakup 3 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 802.674,00 zł”

4. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 365.107,00 zł”

5. „Zakup samochodu rozpoznawczo–ratowniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 60.000,00 zł”

6. „Zakup samochodu rozpoznawczo–ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 39.995,00 zł”

7. „Zakup lekkiego samochodu wsparcia działań ratowniczych dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 59.300,00 zł”

8. „Zakup lekkiego samochodu wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 40.000,00 zł”

9. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 42.000,00 zł”

10. „Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 60.000,00 zł”

11. „Montaż kolektorów słonecznych na potrzeby Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 55.615,00 zł”

12. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Radomiu dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 84.900,00 zł”

13. „Zakup łodzi płaskodennej z silnikiem zaburtowym dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Radomiu dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 30.000,00 zł”

14. „Zakup 2 pomp do wody czystej dla Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 5.000,00 zł”

15. „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych z napędem elektrycznym dla Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków, w kwocie 60.000,00 zł”

"Termomodernizacja obiektów Państwowej Straży Pożarnej w województwie mazowieckim"

Przedsięwzięcie zostało dofinansowywane w ramach I naboru Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowita wartość zadania:

8 053 607,93 PLN

Koszty kwalifikowalne:

7 780 921,41 PLN.

Kwota dofinansowania:

7 723 532,00 PLN

W ramach zadania została wykonana termomodernizacja 14 obiektów Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego tj.:

 • Budynek biurowo-garażowy KP PSP w Ciechanowie;
 • Budynek strażnicy KP PSP w Garwolinie;
 • Budynek biurowo-garażowy KP PSP w Gostyninie;
 • Budynek socjalno-garażowy KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim;
 • Budynek biurowy KM PSP w Ostrołęce;
 • Budynek KP PSP w Piasecznie;
 • Budynek Stołówki Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie;
 • Budynek A i B  JRG nr 1 KM PSP w Płocku;
 • Budynek JRG nr 3 KM PSP w Radomiu;
 • Budynek JRG nr 4 w Pionkach KM PSP w Radomiu;
 • Budynek strażnicy KP PSP w Wyszkowie;
 • Budynek biurowo-garażowy KP PSP w Wyszkowie;
 • Budynek Ośrodka Szkolenia KW PSP w Warszawie i JRG nr 8 KM PSP w Warszawie.

 

Umowa na realizację zadania nr 19/2014/Wn-07/OA-TR-KU/D została podpisana 22 stycznia 2014 roku.

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło

7 723 532,00 PLN  

Dofinansowania realizacji zadań z WFOŚiGW w Warszawie w 2014 r.

1. Umowa nr 0012/14/NZ/PJB z dnia 04.04.2014r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania. pn. „Zakup pompy o wydajności minimum 4m3/min zamontowanej na przyczepie”. 

Dofinansowanie w wysokości 155.170 PLN

2. Umowa nr 0014/14/NZ/PJB z dnia 04.04.2014r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego”. 

Dofinansowanie w wysokości 715.024 PLN

3. Umowa nr 0018/14/NZ/PJB z dnia 04.04.2014r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup samochodu dowodzenia i łączności”.

Dofinansowanie w wysokości 1.211.480 PLN

4. Umowa nr 0311/14/NZ/PJB z dnia 04.08.2014r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn.  „Zakup samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną”.

Dofinansowanie w wysokości 1.100.000 PLN

5. Umowa nr 0307/14/NZ/PJB z dnia 04.08.2014r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno - ekologicznych”.

Dofinansowanie w wysokości 30.000 PLN

6. Umowa nr 0312/14/NZ/PJB z dnia 04.08.2014r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim”.
Dofinansowanie w wysokości 323.326 PLN

7. Umowa nr 0293/14/NZ/PJB z dnia 04.08.2014r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z przyczepą”.

Dofinansowanie w wysokości 60.000 PLN

8. Umowa nr 0294/14/NZ/PJB z dnia 04.08.2014r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu wsparcia działań przeciwpowodziowych”.

Dofinansowanie w wysokości 30.000 PLN

9. Umowa nr 0299/14/NZ/PJB z dnia 04.08.2014r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup specjalnego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu do działań ratowniczych dotyczących przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska”.

Dofinansowanie w wysokości 59.950 PLN

10. Umowa nr 0286/14/NZ/PJB z dnia 04.08.2014r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu wsparcia działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej”.

Dofinansowanie w wysokości 54.975 PLN

11. Umowa nr 0308/14/NZ/PJB z dnia 04.08.2014r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn.„Zakup lekkiego samochodu wsparcia działań z wyposażeniem do przewozu sorbentów, neutralizatorów i środków gaśniczych w czasie akcji ratowniczo - gaśniczej”.

Dofinansowanie w wysokości 60.000 PLN

12. Umowa nr 0642/14/NZ/PJB z dnia 22.10.2014r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu wsparcia działań ratowniczych dla KP PSP w Białobrzegach”.

Dofinansowanie w wysokości 48.978 PLN

13. Umowa nr 0675/14/NZ/PJB z dnia 29.10.2014r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn.„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”.

Dofinansowanie w wysokości 325.000 PLN

Dofinansowania realizacji zadań z WFOŚiGW w Warszawie w 2013 r.

1. Umowa nr 0035/13/NZ/PJB z dnia 26.04.2013r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego” w wysokości 59.975 PLN

2. Umowa nr 0036/13/NZ/PJB z dnia 26.04.2013r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu wsparcia działań dla Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy” w wysokości 84.900 PLN

3. Umowa nr 0037/13/NZ/PJB z dnia 26.04.2013r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem proszkowym” w wysokości 349.380 PLN

4. Umowa nr 0038/13/NZ/PJB z dnia 26.04.2013r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych” w wysokości 73.950 PLN

5. Umowa nr 0039/13/NZ/PJB z dnia 26.04.2013r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup samochodu gaśniczego – cysterna pożarnicza” w wysokości 457.650 PLN

6. Umowa nr 0040/13/NZ/PJB z dnia 26.04.2013r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznania zagrożeń wyposażonego w sprzęt kontrolno - pomiarowy” w wysokości 30.000 PLN

7. Umowa nr 0041/13/NZ/PJB z dnia 26.04.2013r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego pojemności zbiornika wody min. 4000 dm3” w wysokości 368.010 PLN

8. Umowa nr 0044/13/NZ/PJB z dnia 26.04.2013r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup zestawu pompowego wysokiej wydajności” w wysokości 288.680 PLN

9. Umowa nr 0572/13/OA/PJB z dnia 19.09.2013r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu” w wysokości 162.894 PLN.

10. Umowa nr 0573/13/OA/PJB z dnia 19.09.2013r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Termomodernizacja obiektów Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim” w wysokości 40.261 PLN

11. Umowa nr 0608/13/NZ/PJB z dnia 23.09.2013r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu wsparcia działań ratowniczych” w wysokości 69.875 PLN

12. Umowa nr 0674/13/NZ/PJB z dnia 11.10.2013r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Grójcu” w wysokości 70.000 PLN.

13. Umowa nr 0675/13/NZ/PJB z dnia 11.10.2013r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych” w wysokości 130.000 PLN

14. Umowa nr 0703/13/NZ/PJB z dnia 17.10.2013r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych” w wysokości 200.000 PLN.

15. Umowa nr 0704/13/NZ/PJB z dnia 17.10.2013r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim” w wysokości 54.489 PLN.

16. Umowa nr 0705/13/NZ/PJB z dnia 17.10.2013r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Wołominie” w wysokości 87.000 PLN.

Łączna kwota dofinansowania: 2.527.064 PLN

Dofinansowania realizacji zadań z NFOŚiGW w Warszawie w 2013 r.

Umowa nr 258/2013/Wn07/NZ-LZ-UR/D z dnia 27.05.2013r. o realizację zadania państwowej jednostki budżetowej zakwalifikowanego do dofinansowania pn. „Zakup mobilnej komory dymowej”.

Kwota dofinansowania – 396.360 PLN

Dofinansowania realizacji zadań z WFOŚiGW w Warszawie w 2012 r.

1. Umowa nr 0227/12/NZ/PJB z dnia 14.06.2012r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup 11 kompletów namiotów dekontaminacyjnych”.

Kwota dofinansowania - 154.324 PLN

2. Umowa nr 0439/12/NZ/PJB z dnia 31.07.2012r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego do przewozu środka pianotwórczego, sorbentów i neutralizatorów”.

Kwota dofinansowania - 43.524 PLN.

3.Umowa nr 0440/12/NZ/PJB z dnia 31.07.2012r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”.

Kwota dofinansowania - 349.380 PLN.

4. Umowa nr 0441/12/NZ/PJB z dnia 31.07.2012r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup łodzi ratowniczej desantowej z przyczepą”.

Kwota dofinansowania - 67.073 PLN.

5. Umowa nr 0442/12/NZ/PJB z dnia 31.07.2012r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych”.

Kwota dofinansowania - 221.120 PLN.

6. Umowa nr 0444/12/NZ/PJB z dnia 31.07.2012r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”.

Kwota dofinansowania - 340.740 PLN.

7. Umowa nr 0445/12/NZ/PJB z dnia 31.07.2012r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup samochodu kwatermistrzowskiego z HDS”.

Kwota dofinansowania - 352.973 PLN.

8. Umowa nr 0659/12/NZ/PJB z dnia 28.09.2012r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu pożarniczego specjalnego do wsparcia działań dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie”.

Kwota dofinansowania - 32.670 PLN.

9. Umowa nr 0662/12/NZ/PJB z dnia 28.09.2012r. o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Zakup lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych”.

Kwota dofinansowania - 219.000 PLN.

Łączna kwota dofinansowania: 1.780.804 PLN.

Dofinansowania realizacji zadań z NFOŚiGW w Warszawie w 2012 r.

Umowa nr 272/2012/Wn-07/NZ-LZ-UR/D z dnia 22.05.2012r. o realizację zadania państwowej jednostki budżetowej zakwalifikowanego do dofinansowania pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii na potrzeby jednostek Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego”.

Dofinansowanie zakupu:
- ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych,
- samochodu kwatermistrzowskiego z HDS,
- łodzi ratowniczej

Kwota dofinansowania - 1.200.000 PLN

Dofinansowania realizacji zadań z NFOŚiGW w Warszawie w 2011 r.

1. Umowa z NFOŚiGW Nr 282/2011/Wn07/NZ-UR-LZ/D z dnia 01.07.2011r. o dofinansowanie realizacji zadania państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na cele inwestycyjne:

- dofinansowanie w wysokości 300.000,00 zł zakupu samochodu specjalnego wężowego dla Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy

2. Umowa z NFOŚiGW Nr 289/2011/Wn07/NZ-UR-LZ/D z dnia 04.07.2011r. o dofinansowanie realizacji zadania państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na cele inwestycyjne:

- dofinansowanie w wysokości 1.800.000,00 zł zakupu mobilnego zestawu pompowego do wody zanieczyszczonej o sumarycznej wydajności ok. 90m3/min,

- dofinansowanie w wysokości 550.000,00 zł zakupu samochodu ciężarowego uterenowionego z HDS dla Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie,

- dofinansowanie w wysokości 115.880,00 zł zakupu tratwy/sań wodno-lodowych - 21 szt. dla Komend Powiatowych/Miejskich PSP woj. mazowieckiego

Dofinansowania realizacji zadań z WFOŚiGW w Warszawie w 2011 r.

1. Umowa z WFOŚiGW w Warszawie Nr 0043/11/NZ/PJB z dnia 02.06.2011r. o dofinansowanie Państwowej Jednostki Budżetowej w formie przekazania środków

- dofinansowanie w wysokości 350.000,00 zł zakup nośnika kontenerów z przyczepą do przewozu kontenerów” dla Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy,

2. Umowa z WFOŚiGW w Warszawie Nr 0096/11/NZ/PJB z dnia 28.06.2011r. o dofinansowanie Państwowej Jednostki Budżetowej w formie przekazania środków

- dofinansowanie w wysokości 382.131,00 zł zakup samochodu specjalnego wężowego dla Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy,

3. Umowa z WFOŚiGW w Warszawie Nr 0044/11/NZ/PJB z dnia 02.06.2011r. o dofinansowanie Państwowej Jednostki Budżetowej w formie przekazania środków

- dofinansowanie w wysokości 449.820,00 zł zakup ciężkiego samochodu ratowniczego-gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych dla Ośrodka Szkolenia KW PSP w Warszawie,

4. Umowa z WFOŚiGW w Warszawie Nr 0059/11/NZ/PJB z dnia 09.06.2011r. o dofinansowanie Państwowej Jednostki Budżetowej w formie przekazania środków

- dofinansowanie w wysokości 602.910,00 zł zakup samochodu kwatermistrzowskiego z żurawiem hydraulicznym dla Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie,

5. Umowa z WFOŚiGW w Warszawie Nr 0060/11/NZ/PJB z dnia 09.06.2011r. o dofinansowanie Państwowej Jednostki Budżetowej w formie przekazania środków

- dofinansowanie w wysokości 99.560,00 zł zakup 2 lekkich samochodów: rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych oraz kwatermistrzowskiego wsparcia działań ratowniczych dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie,

6. Umowa z WFOŚiGW w Warszawie Nr 0083/11/NZ/PJB z dnia 14.06.2011r. o dofinansowanie Państwowej Jednostki Budżetowej w formie przekazania środków

- dofinansowanie w wysokości 73.574,00 zakup tratw/sań wodno-lodowych dla Komend Powiatowych/Miejskich PSP woj. mazowieckiego

Dofinansowania realizacji zadań z WFOŚiGW w Warszawie w 2010 r.

1. Umowa z WFOŚiGW Nr 0363/10/NZ/D z dnia 13.12.2010 r. o dofinansowanie Państwowej Jednostki Budżetowej w formie przekazania środków na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KW PSP w Warszawie (Pionki)

Kwota dofinansowania - 441 200,00 zł.

2. Umowa z WFOŚiGW Nr 0362/10/NZ/D z dnia 13.12.2010 r. o dofinansowanie Państwowej Jednostki Budżetowej w formie przekazania środków na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP w Wołominie

Kwota dofinansowania - 388 100,00 zł.

3. Umowa z WFOŚiGW Nr 0178/10/NZ/D z dnia 06.09.2010 r. o dofinansowanie Państwowej Jednostki Budżetowej w formie przekazania środków na zakup wysokociśnieniowego generatora mgły wodnej do studzenia gazów pożarowych z funkcją beziskrowego cięcia wodą na zimno

Kwota dofinansowania - 95 230,00 zł.

4. Umowa z WFOŚiGW Nr 0269/10/NZ/D z dnia 26.10.2010 r. o dofinansowanie Państwowej Jednostki Budżetowej w formie przekazania środków na zakup

1) lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją do rozpoznawania skażeń chemiczno – ekologicznych. Kwota dofinansowania - 58 796,50 zł.

2) 4 szt. SHD-25 (Radom, Siedlce, Gostynin, Płońsk). Kwota dofinansowania - 60 400,00 zł. (po 15 100,00 zł)

5. Umowa z WFOŚiGW Nr 0368/10/NZ/D z dnia 13.12.2010 r. o dofinansowanie Państwowej Jednostki Budżetowej w formie przekazania środków na zakup lekkiego samochodu wsparcia

Kwota dofinansowania - 95 763,00 zł.

6. Umowa z WFOŚiGW Nr 0343/10/NZ/D z dnia 21.12.2010 r. o dofinansowanie Państwowej Jednostki Budżetowej w formie przekazania środków na zakup samochodu specjalnego do przewozu ratowników (autokar pożarniczy)

Kwota dofinansowania - 648 750,00 zł..

7. Umowa z WFOŚiGW Nr 0171/10/NZ/D z dnia 31.08.2010 r. o dofinansowanie Państwowej Jednostki Budżetowej w formie przekazania środków na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego SHD-25 dla KW PSP w Warszawie z przeznaczeniem dla KP PSP Mława.

Kwota dofinansowania - 145 100,00 zł.

Dofinansowania realizacji zadań z NFOŚiGW w 2010 r.

Umowa z NFOŚiGW Nr 440/2010/Wn-50/NZ-UR-LZ/D z dnia 01.09.2010 r. o dofinansowanie Państwowej Jednostki Budżetowej w formie przekazania środków na cele inwestycyjne

- dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 479 000,00 zł

dla KW PSP w Warszawie.

Dofinansowania realizacji zadań z NFOŚiGW w 2009 r.

Umowa z NFOŚiGW Nr 444/2009/Wn-50/NZ-UR-LZ/D z dnia 17.09.2009 r. o dofinansowanie Państwowej Jednostki Budżetowej w formie przekazania środków na cele inwestycyjne

- dofinansowanie wykonania i instalacji komory dymowej II etap w kwocie 500 000,00 zł

- dofinansowanie zakupu średniego samochodów ratowniczo-gaśniczych w kwocie 250 000,00 zł,

dla KP PSP w Otwocku.

Dofinansowania realizacji zadań z NFOŚiGW w 2008 r.

1. Umowa z NFOŚiGW Nr 111/2008/Wn-7/NZ-UR-LZ/D z dnia 11.08.2008 r. o dofinansowanie Państwowej Jednostki Budżetowej w formie przekazania środków na cele inwestycyjne:

- dofinansowanie wykonania i instalacji komory dymowej I etap w kwocie 311 688,00 zł

- dofinansowanie zakupu średniego samochodów ratowniczo-gaśniczych w kwocie 400 000,00 zł,

dla Ośrodka Szkolenia KW PSP Warszawa w Pionkach.