Dostawa gazu ziemnego dla jednostek PSP woj. mazowieckiego