Klub Jednostka Honorowych Dawców Krwi

26 października 2016 roku w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie miało miejsce spotkanie założycielskie „Klubu Jednostka Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie” (skrócona nazwa JHDK).

Podczas spotkania przedstawiono i zatwierdzono statut klubu oraz wybrano władze klubu JHDK. W wyniku głosowania wybrano prezesa JHDK, którym został Krzysztof Roguski, pomysłodawca oraz inicjator utworzenia klubu honorowych dawców krwi w środowisku pożarniczym.

Serdecznie zachęcamy strażaków, pracowników cywilnych PSP oraz wszystkich zainteresowanych honorowym oddawaniem krwi do wstępowania w szeregi JHDK.

Aby zostać członkiem klubu wystarczy wypełnić deklarację członkowską i złożyć za pośrednictwem poczty e-mail na adres jhdk@mazowsze.straz.pl następnie dostarczamy oryginał do siedziby klubu na terenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40 (pokój numer 211 na 2 piętrze).

Członkostwo w klubie jest całkowicie bezpłatne wystarczy wypełnić deklarację i promować ideę honorowego krwiodawstwa. W akcjach organizowanych przez JHDK mogą brać udział wszyscy chętni bez względu na przynależność do klubu.

Szczegółowych informacji udziela prezes klubu Krzysztof Roguski tel. 793 083 008 lub (22) 55 95 286

 

Bądź na bieżąco i śledź nasze profile w mediach społecznościowych

https://www.facebook.com/jednostkahdk

https://www.instagram.com/jednostka_hdk

 
Wyciąg ze statutu JHDK

Podstawowym celem działania Klubu JHDK jest:

1. Dążenie do zwiększenia zapasów ilości krwi i jej składników dla potrzeb krwiolecznictwa.

2. Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród pracowników oraz innych członków klubu i ich rodzin ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności tego działania.

3. Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem Klubu JHDK.

4. Wcielanie w życie zasad "Statutu Honorowego Dawcy Krwi".

 

Członkostwo w Klubie JHDK

Członkiem zwyczajnym Klubu JHDK może zostać każdy honorowy dawca krwi, który:

- wyraził wolę wstąpienia do JHDK i został przyjęty przez Zarząd Klubu;

- wypełnił deklarację członkowską klubu;

- zobowiązał się do honorowego oddawania krwi lub jej składników co najmniej raz w roku kalendarzowym;

- ze względu na stan zdrowia nie może nadal oddawać krwi lecz chce aktywnie uczestniczyć w pracach Klubu JHDK.

Członkiem wspierającym może być osoba nie oddająca krwi lecz w sposób ciągły wspierająca działalność Klubu materiałowo lub z racji wykonywanego zawodu (np. umożliwiająca korzystanie nieodpłatnie: z sali, samochodu lub organizująca bezpłatny catering dla uczestników spotkań, osoba prowadząca kronikę i stronę internetową klubu itp.).

Statut oraz deklaracja członkowska
  • pdf379.4 KiBStatut-JHDK.pdfPobierz
  • pdf70.7 KiBDeklaracja JHDK 2019.pdfPobierz