Kierownictwo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Mazowiecki Komendant Wojewódzki

Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Bogdan Łasica

Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Mirosław Jasztal