Kierownictwo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Mazowiecki Komendant Wojewódzki

Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr Jarosław Nowosielski

Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Artur Gonera

Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Dariusz Stumski