Kierownictwo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Mazowiecki Komendant Wojewódzki

Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Bogdan Łasica

Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Mirosław Jasztal

Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego

Państwowej Straży Pożarnej

bryg. mgr inż. Artur Gonera