Struktura organizacyjna

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Wydział Kadr (WK)

Wydział Kadr (WK)

Sekcja Obsługi Funkcjonariuszy

Sekcja Obsługi Pracowników Cywilnych

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Analiz i Nadzoru

Wydział Organizacji i Nadzoru (WO)

Wydział Organizacji i Nadzoru (WO)

Sekcja Kontroli, Skarg i Wniosków

Sekcja Organizacyjno-Prezydialnych

 

Wydział Analiz Finansowych i Funduszy Zewnętrznych (WFZ)

Wydział Analiz Finansowych i Funduszy Zewnętrznych (WFZ)

Sekcja do spraw Analiz Finansowych

Sekcja do spraw Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (WOIN/BHP)

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (WOIN/BHP)

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Prawnej i Ochrony Danych Osobowych (WPR/ABI)

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Prawnej i Ochrony Danych Osobowych (WPR/ABI)

I Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego

Wydział Operacyjny(WR)

Wydział Operacyjny(WR)

Sekcja Analiz i Planowania Operacyjnego

Sekcja Koordynacji Ratownictwa

Wydział Systemów Powiadamiania Ratunkowego (WSPR)

Wydział Systemów Powiadamiania Ratunkowego (WSPR)

Sekcja Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Ośrodek Szkolenia w Warszawie (WOSzW)

Ośrodek Szkolenia w Warszawie (WOSzW)

Sekcja Organizacji i Nadzoru nad Szkoleniami OSP

Sekcja Logistyki

Sekcja Wsparcia Psychologicznego i Kultury Fizycznej

Ośrodek Szkolenia w Pionkach (WOSzP)

Ośrodek Szkolenia w Pionkach (WOSzP)

Sekcja Nauczania

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna

Sekcja Organizacji i Nadzoru Poligonów.

Wydział Kadr (WK)

Wydział Kadr (WK)

Sekcja Obsługi Funkcjonariuszy

Sekcja Obsługi Pracowników Cywilnych

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Analiz i Nadzoru

Wydział Organizacji i Nadzoru (WO)

Wydział Organizacji i Nadzoru (WO)

Sekcja Kontroli, Skarg i Wniosków

Sekcja Organizacyjno-Prezydialnych

 

Wydział Analiz Finansowych i Funduszy Zewnętrznych (WFZ)

Wydział Analiz Finansowych i Funduszy Zewnętrznych (WFZ)

Sekcja do spraw Analiz Finansowych

Sekcja do spraw Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (WOIN/BHP)

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (WOIN/BHP)

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Prawnej i Ochrony Danych Osobowych (WPR/ABI)

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Prawnej i Ochrony Danych Osobowych (WPR/ABI)

II Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego

Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy

Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy

Sekcja do spraw Rozpoznawania Zagrożeń

Sekcja do spraw Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

Wydział Informatyki i Łączności (WIiŁ)

Wydział Informatyki i Łączności (WIiŁ)

Sekcja Informatyki

Sekcja Łączności

Wydział Logistyczny (WL)

Wydział Logistyczny (WL)

Sekcja Infrastruktury i Zamówień Publicznych

Sekcja Techniki i Zaopatrzenia

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

Wydział Budżetu i Rachunkowości (WBR)

Wydział Budżetu i Rachunkowości (WBR)