Struktura organizacyjna

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Wydział Kadr (WK)

Wydział Kadr (WK)

Sekcja Obsługi Funkcjonariuszy

Sekcja Obsługi Pracowników Cywilnych

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Analiz i Nadzoru

Wydział Organizacji i Nadzoru (WO)

Wydział Organizacji i Nadzoru (WO)

Sekcja Organizacyjno-Prezydialna

Sekcja Kontroli, Skarg i Wniosków

 

Wydział Analiz Finansowych i Funduszy Zewnętrznych (WFZ)

Wydział Analiz Finansowych i Funduszy Zewnętrznych (WFZ)

Sekcja do spraw Funduszy Zewnętrznych

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (WOIN-BHP)

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (WOIN-BHP)

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Prawnej i Inspektor Ochrony Danych Osobowych (WPR/IOD)

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Prawnej i Inspektor Ochrony Danych Osobowych (WPR/IOD)

I Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego

Wydział Operacyjny(WR)

Wydział Operacyjny(WR)

Sekcja Analiz i Planowania Operacyjnego

Sekcja Koordynacji Ratownictwa

Wydział Systemów Powiadamiania Ratunkowego (WSPR)

Wydział Systemów Powiadamiania Ratunkowego (WSPR)

Sekcja Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Ośrodek Szkolenia w Warszawie (WOSzW)

Ośrodek Szkolenia w Warszawie (WOSzW)

Sekcja Organizacji Szkoleń i Nadzoru nad Szkoleniami OSP

Sekcja Logistyki

Sekcja Wsparcia Psychologicznego i Kultury Fizycznej

Ośrodek Szkolenia w Pionkach (WOSzP)

Ośrodek Szkolenia w Pionkach (WOSzP)

Sekcja Nauczania

Sekcja Organizacji i Nadzoru Poligonów

Wydział Kadr (WK)

Wydział Kadr (WK)

Sekcja Obsługi Funkcjonariuszy

Sekcja Obsługi Pracowników Cywilnych

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Analiz i Nadzoru

Wydział Organizacji i Nadzoru (WO)

Wydział Organizacji i Nadzoru (WO)

Sekcja Organizacyjno-Prezydialna

Sekcja Kontroli, Skarg i Wniosków

 

Wydział Analiz Finansowych i Funduszy Zewnętrznych (WFZ)

Wydział Analiz Finansowych i Funduszy Zewnętrznych (WFZ)

Sekcja do spraw Funduszy Zewnętrznych

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (WOIN-BHP)

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (WOIN-BHP)

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Prawnej i Inspektor Ochrony Danych Osobowych (WPR/IOD)

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obsługi Prawnej i Inspektor Ochrony Danych Osobowych (WPR/IOD)

II Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego

Wydział Logistyczny (WL)

Wydział Logistyczny (WL)

Sekcja Infrastruktury i Modernizacji

Sekcja Zamówień Publicznych

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

Sekcja Transportowo-Techniczna

Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy (WZ)

Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy (WZ)

Sekcja Analiz Zagrożeń

Sekcja do spraw Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

Sekcja do spraw Nadzoru Administracyjnego

Sekcja do spraw Nadzoru nad Działalnością Rzeczoznawców do spraw Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

Wydział Informatyki i Łączności (WIiŁ)

Wydział Informatyki i Łączności (WIiŁ)

Sekcja Informatyki

Sekcja Łączności

Wydział Budżetu i Rachunkowości (WBR)

Wydział Budżetu i Rachunkowości (WBR)