Ośrodek Szkolenia w Pionkach (WOSzP)

Naczelnik Ośrodka

bryg. mgr inż. Paweł Fliszkiewicz

Z-ca Naczelnika Ośrodka

mł. bryg. mgr inż. Robert Sałek

W skład Ośrodka wchodzą:

  1. Sekcja Nauczania;
  2. Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna;
  3. Sekcja Organizacji i Nadzoru Poligonów.

Główne zadania Ośrodka:

  1. kształcenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, kandydatów do służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
  2. kształcenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz innych podmiotów należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
  3. organizacja i prowadzenie kształcenia w zawodzie strażaka zgodnie z obowiązującymi programami szkolenia:
  4. prowadzenie szkoleń specjalistycznych,
  5. szkolenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej na zasadach ustalonych w art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej,
  6. szkolenie dla pracowników prowadzących zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, doskonalenie zawodowe na potrzeby województwa oraz szkolenia na potrzeby powszechnego systemu ochrony ludności.

 

Więcej na stronie pod adresem: www.ospionki.pl