Ośrodek Szkolenia w Warszawie (WOSzW)

Naczelnik Ośrodka

st. bryg. Tomasz Król

Z-ca Naczelnika Ośrodka

st. kpt. Radosław Kozicki

Adres do korespondencji:

Ośrodek Szkolenia w Warszawie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

ul. Majdańska 38/40, 04-110 Warszawa

Telefon: 22 55-95-300

 

W skład Ośrodka wchodzą:

  1. Sekcja Organizacji Szkoleń i Nadzoru nad Szkoleniami OSP;
  2. Sekcja Wsparcia Psychologicznego i Kultury Fizycznej;
  3. Sekcja Logistyczna.

Główne zadania Ośrodka:

  1. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń specjalistycznych dla strażaków PSP z terenu woj. mazowieckiego;
  2. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przeprowadzanie egzaminów potwierdzających z zakresu KPP;
  3. nadzór nad szkoleniami OSP oraz uczestnictwo w egzaminach końcowych;
  4. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej oraz przeprowadzanie szkoleń aktualizujących;
  5. organizowanie i koordynowanie pomocy psychologicznej dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych;
  6. organizowanie zawodów sportowo-pożarniczych na terenie woj. mazowieckiego.

Baza wiedzy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej :

https://www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/Baza_wiedzy

Plan pracy dydaktycznej szkół i ośrodków szkolenia PSP