Wydział Analiz Finansowych i Funduszy Zewnętrznych (WFZ)

Naczelnik Wydziału

 

W skład Wydziału wchodzą:

  1. Sekcja do spraw Analiz Finansowych,

  2. Sekcja do spraw Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych;

Główne zadania Wydziału:

  1. prowadzenie bazy danych dotyczącej realizacji wydatków budżetowych przez KP/KM PSP,
  2. obsługa funduszu socjalnego emerytów i rencistów przy MKW,
  3. prowadzenie spraw związanych z dotacjami dla OSP w KSRG,
  4. inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej.