Wydział Logistyczny (WL)

Naczelnik Wydziału

st. bryg. mgr inż. Piotr Równicki

Z-ca Naczelnika Wydziału

bryg. mgr Rafał Zimochocki

W skład Wydziału wchodzą:

 1. Sekcja Infrastruktury i Zamówień Publicznych,

 2. Sekcja Techniki i Zaopatrzenia,
 3. Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

Główne zadania Wydziału:

 1. planowanie i dokonywanie zakupów środków trwałych i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komendy wojewódzkiej;
 2. prowadzenie gospodarki transportowej w KW PSP oraz nadzór nad gospodarką transportową w KP/KM PSP z terenu województwa;
 3. planowanie i koordynowanie logistycznego zabezpieczenia akcji ratowniczych, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu;
 4. obsługa proceduralna zamówień publicznych związanych z zakupami usług, materiałów i sprzętu
  oraz koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem materiałów i projektów do postępowania w zakresie zamówień publicznych,
 5. prowadzenie spraw dotyczących odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego strażaków,
 6. prowadzenie spraw z zakresu inwestycji budowlanych oraz gospodarki nieruchomościami.