Szkolenie LPR

KADRA SZKOLENIOWA I PROGRAM

Kursy realizowane przez Ośrodek Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie, charakteryzują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz przeszkolonych strażaków PSP posiadających, odpowiednie kwalifikacje.
W oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez KG PSP i LPR w dniu 14 marca 2012r. na kurs przewidziano 7,5 godzin dydaktycznych ( 3 teoria i 4,5 praktyka) realizowany przez Ośrodek Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie (teoria) i Ośrodek Szkolenia Lotniczego SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie (praktyka).

KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA

Absolwent szkolenia przygotowany jest do współpracy z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO KURSU

 • w szkoleniu mogą uczestniczyć strażacy z jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG),
 • prawidłowe wypełnienie i przesłanie w formie elektronicznej formularza zgłoszeniowego,
 • dostarczenie w dniu szkolenia oryginału formularza zgłoszeniowego podpisanego przez właściwego przełożonego,
 • do części praktycznej dopuszczone są osoby, które uzyskały zaliczenie z testu pisemnego ze zrealizowanej części teoretycznej.


TERMINY SZKOLENIA

Terminy szkoleń po uzgodnieniu z SP ZOZ LPR odrębnym pismem.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

 • zajęcia teoretyczne odbywają się na trenie Ośrodka Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie ul. Majdańskiej 38/40 lub na terenie województwa mazowieckiego w Komendach Miejskich/Powiatowych PSP, albo wskazanych innych miejscach,
 • zajęcia praktyczne odbywają się na trenie Ośrodka Szkolenia Lotniczego SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie przy ul. Księżycowej 5 lub na terenie Gminne Miejsca Lądowania (GML) we wskazanych powiatach.


DOKUMENTY PRAWNE


Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym PSP a SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z dnia 31 lipca 2008 roku.

Aneksy 1, 2 i 3 do programu szkolenia.


Dokumenty do pobrania

 • pdf286.7 KiBprogram_lpr.pdfPobierz
 • pdf1.3 MiBporozumienie_z_lpr.pdfPobierz
 • pdf251.1 KiBaneks_1_do_porozumienia_z_lpr.pdfPobierz
 • pdf750.3 KiBaneks_nr_2_do_porozumienia_z_lpr.pdfPobierz
 • pdf2.8 MiBaneks_nr_3_orginal.pdfPobierz
 • xls103.5 KiBFormularz zgloszeniowy_LPR 2019.xlsPobierz