Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej - szkolenie aktualizujące

W chwili obecnej nie są planowane przedmiotowe szkolenia. Ewentualne terminy będą sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie internetowej.

Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej – realizowane on-line w terminie:

• ...

 

 1. Warunki przyjęcia na szkolenie:
  • przesłanie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia w edytowalnej wersji pliku .xls (bez podpisów) oraz skanu lub zdjęcia (z podpisami) formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: siop@mazowsze.straz.pl
  • przesłanie skanu lub zdjęcia aktualnego zaświadczenia o posiadaniu uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej na adres e-mail: siop@mazowsze.straz.pl
   Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej należy ukończyć w okresie ważności nabytych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej.
  • dokładne wypełnienie danych w formularzu zgłoszeniowym - brak możliwości zmiany danych po rozpoczęciu szkolenia
  • po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie wraz z notą księgową – dokonanie opłaty za szkolenie w kwocie 800,00 zł na konto: KW PSP w Warszawie (podane wraz z notą księgową), tytułem: aktualizacja SIOPA – nazwisko. Uczestnik wraz z potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie otrzyma wersje elektroniczną noty księgowej.Oryginał noty zostanie przesłany pocztą wraz z zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
  • przesłać na adres: siop@mazowsze.straz.pl potwierdzenie opłaty za szkolenie.
   Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2015 roku w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej (U. 2015 poz. 1964 ze zm.) Opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.
 2. Przebieg szkolenia
  • osoby które zostały zakwalifikowane na przedmiotowe szkolenie i spełniły wszelkie wymogi formalne (tj. przesłały w terminie zgłoszenie, posiadają ważne uprawnienia, dokonały w terminie opłaty) otrzymają na adres e-mail z którego przesłano zgłoszenie login i hasło do materiałów szkoleniowych zamieszczonych na platformie strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
  • dostęp do materiałów szkoleniowych będzie aktywny dla uczestników w trakcie trwania szkolenia,
  • w czasie szkolenia będzie możliwość konsultacji on-line z prowadzącymi poszczególne zajęcia dydaktyczne o wyznaczonych godzinach,
  • obowiązkiem uczestnika będzie zapoznanie się z treściami zawartymi
   w materiałach szkoleniowych.
 3. Warunki ukończenia szkolenia
  • spełnienie wszystkich wymogów formalnych,
  • zaliczenie egzaminu końcowego.
 4. Absolwenci szkolenia uzyskują przedłużenie uprawnień do wykonywania czynności wynikających z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych na okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia. Zaświadczenie dla osób, które ukończyły szkolenie zostanie wystawione z dniem zdania egzaminu.
  Zaświadczenia zostaną przesłane uczestnikom za pośrednictwem poczty po zakończeniu szkolenia.
 5. Wszelką korespondencję dotyczącą szkoleń aktualizujących inspektorów ochrony przeciwpożarowej prosimy kierować wyłącznie na adres: siop@mazowsze.straz.pl
 6. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 22 55 95 304

Dokumenty do pobrania

 • pdf528.0 KiBROZPORZADZENIE W SPRAWIE SZKOLEN INSPEKTOROW OCHRONY PPOZ.pdfPobierz
 • pdf508.1 KiBPismo z KG.pdfPobierz
 • pdf292.0 KiBROZPORZADZENIE W SPRAWIE SZKOLEN INSPEKTOROW OCHRONY PPOZ 2020.pdfPobierz
 • pdf1.2 MiBustawa deregulacyjna.pdfPobierz
 • pdf537.7 KiBProgram SIOP - Szkolenie aktualizujace.pdfPobierz
 • doc45.5 KiBPytania_egzaminacyjne_inspektorzy_03_2018.docPobierz
 • pdf57.5 KiBWzor_wypelniania_skierowania.pdfPobierz
 • xls62.0 KiBFormularz_SIOPA.xlsPobierz