Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP w Warszawie

!! zachęcamy do odwiedzania zakładki Aktualności ZEiRP RP !!

 

Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Warszawie

 

Kontakt:

ul. Chłodna 3

00-891 Warszawa

tel. (22) 620-98-27

kontakt telefoniczny we wtorki w godzinach 10:00 - 15:00

Nr konta w PKO BP: 22 1020 1068 0000 1902 0195 8636

 

Materiały do pobrania
  • pdf451.1 KiBKola_powiatowe_.pdfPobierz
  • pdf380.9 KiBsklad_zarzadu.pdfPobierz
  • pdf253.6 KiBLista uczestnikow spotkania okolicznosciowego czlonkow ZEiRP.pdfPobierz
  • pdf255.2 KiBLista uczestnikow zbiorowego wypoczynku lub sanatorium czlonkow ZEiRP.pdfPobierz
  • pdf177.1 KiBUpowaznienie do pobrania swiadczeia socjalnego ze spotkania kola ZEiRP.pdfPobierz
  • pdf178.0 KiBUpowaznienie do pobrania swiadczenia socjalnego zbiorowego wypoczynku lub sanatorium kola ZEiRP.pdfPobierz
  • pdf279.9 KiBOswiadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.pdfPobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów Państwowej Straży Pożarnej przy Mazowieckim Komendancie Wojewódzkim na podstawie art. 27 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t. j. Dz. U. 2015 r. poz. 900)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że Administratorem przetwarzającym Pan(i) dane osobowe jest Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 40. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl. Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym ze złożeniem wniosku, jego rozpatrzeniem, obiegiem dokumentów i przekazaniem środków finansowych
w ramach Funduszu Socjalnego emerytów i rencistów PSP przy Mazowieckim Komendancie Wojewódzkim PSP na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) Rozporządzenia oraz Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z dnia 18 lutego 1994 r. Odbiorcą Pana(i) danych osobowych są podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora, na podstawie umowy powierzenia w zakresie wsparcia informatycznego. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat. Posiada Pana(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pan(i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza zapisy Rozporządzenia. Podanie przez Pana(ią) danych osobowych wynika z obowiązku ustawowego, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosku. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 

Plan działania

Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego

Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej  

       przy Mazowieckiej Komendzie Wojewódzkiej PSP

w Warszawie na   lata 2015 - 2019

 

L.p.

                         Temat

Odpowiedzialny

Termin

 

Ogólny nadzór nad działalnością

Zarządu Wojewódzkiego i Zarządów Kół ZEiRP RP

B.Łukasiewicz

S.Musiał,

J.Pokrywczyński

T.Polański

M.Miszczak

na bieżąco

 

Organizowanie posiedzeń ZW z Prezesami Kół , WKR oraz spotkań z okazji np. Dnia Strażaka, noworocznych i innych

B.Łukasiewicz

J.Pokrywczyński

T.Polański

M.Miszczak

2 x w roku

3.

Zapewnienie udziału przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej PSP na posiedzeniach /na zaproszenie ZW/

B.Łukasiewicz

S.Musiał

2 x w roku

 

Współpraca z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP i Komisją Socjalną przy KW PSP

B.Łukasiewicz

S.Musiał

A.Piekart

cały rok

 

Występowanie z wnioskami o przyzna-

nie wyróżnień dla Prezesów Kół

B.Łukasiewicz

T.Polański

wg potrzeb

 

Opiniowanie wniosków o przyznanie wyróżnień dla Prezesów i członków Kół – przesyłanie do Prezydium ZG

B.Łukasiewicz

wg potrzeb

 

Prowadzenie biura Zarządu

- założenie teczek spraw zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną

- przygotowywanie dokumentów i tematów na posiedzenia ZW, Prezesów Kół

M.Miszczak

T.Polański

B.Łukasiewicz

Na bieżąco

 

Nawiązanie współpracy z Zarządem Wojewódzkim Ochotniczych Straży Pożarnych

B.Łukasiewicz

S.Musiał

J.Pokrywczyński

 

 

Podjąć temat powołania Kół, tak, aby organizacje Związku działały na terenie każdego powiatu

Cały Zarząd

cały rok

 

Czynienie starań o publikowanie na stronie internetowej KW PSP w zakładce Maz. Zarządu Woj. ZEiRP RP danych o działaniach ZW i Kół jako ważnego czynnika informacji i aktywizowania emerytów pożarnictwa do społecznej działalności

Zarząd Wojewódzki i Prezesi Kół

cały rok

 

Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz dokumentowania działalności Związku i wyróżniania działaczy tzn. dokument. wydarzeń z życia organizacji na szczeblu ZW i Kół. Prowadzenie kronik Kół.

Zarząd Wojewódzki i Prezesi Kół

cały rok

 

Opracowanie wzorów –jubileuszowych, okolicznościowych – dyplomów i listów gratulacyjnych dla członków Związku.

A.Piekart

P.Krawczyk

 

 

Współpraca, wspólne spotkania ZW z emerytami i rencistami w Kołach /na zaproszenie Prezesów Kół/

Zarząd

Prezesi Kół

raz lub dwa razy w roku

 

Organizowanie urozmaiconych co do form spotkań członków Związku i emerytów niezrzeszonych z  

przekazywaniem     bieżących informacji otrzymywanych z ZG dot. emerytów

B.Łukasiewicz

J.Pokrywczyński

Na bieżąco

 

Ocena sytuacji finansowej ZW. Podjęcie różnych form pozyskania środków finansowych na realizację celów statutowych.

Cały Zarząd

M.Miszczak

Na bieżąco

 

Prezes

Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Warszawie

Barbara Łukasiewicz

 

 

Skład Zarządu Wojewódzkiego w Warszawie wybrany w dniu 24 marca 2015 roku
L.p.FunkcjaImię i NazwiskoTelefonAdres e-mail
1PrezesŁukasiewicz Barbara608-291-283b_lukasiewicz@o2.pl
2WiceprezesPokrywczyński Jerzy602-192-903gspdr@o2.pl
3WiceprezesMusiał Stanisław603-374-611stanmus48@onet.pl
4SekretarzPolański Tadeusz509-905-850tad-pol@wp.pl
5SkarbnikMiszczak Marek600-055-604marekmiszczak6@wp.pl
6Członek PrezydiumPiekart Alina692-448-972 
7Członek PrezydiumKrawczyk Piotr661-961-002krawiec998@wp.pl
8CzłonekStefaniak Marek608-940-687marek.w.stefaniak@wp.pl
9CzłonekPanasz Józef604-161-697panaszpsp@wp.pl
10CzłonekCała Jan503-543-168anturska@interia.pl
11CzłonekTurski Józef501-606-518 
12CzłonekMikitiuk Grażyna600-418-820grarysz@wp.pl
13CzłonekLazarowicz Marek501-314-302marek.lazarowicz@op.pl
14CzłonekKłosiński Wojciech501-038-188 
15CzłonekCendrowski Jacek509-313-189 
16CzłonekAbramczyk Feliks506-166-561aabramczyk@op.pl
17CzłonekRosiak Waldemar608-403-222 
18CzłonekZwolińska Danuta665-155-998 
19CzłonekToczyski Arkadiusz509-652-853 
Koła powiatowe ZEiRP RP woj. mazowieckiego
L.p.Siedziba kołaPrezesTelefon
1KP PSP BiałobrzegiMarian Czech(48) 6132486
2KP PSP CiechanówWaldemar Wyszkowski236-736-120
3KP PSP GarwolinHenryk Boratyński(25) 682-92-84
4KP PSP GostyninAdam Kaczmarek502-237-134
5KP PSP GrójecWojciech Kłosiński501-038-188
6KP PSP KozieniceWitold Adamski600-055-983
7KP PSP LegionowoJacek Cendrowski509-313-189
8KP PSP LipskoJan Cyran 
9KP PSP ŁosiceWiktor Borkowski608-442-749
10KP PSP Maków MazowieckiJerzy Buciński784-020-183
11KP PSP Mińsk MazowieckiArkadiusz Toczyski509-652-853
12KP PSP Nowy Dwór MazowieckiGrażyna Mikitiuk600-418-820
13KM PSP OstrołękaFeliks Abramczyk506-166-561
14KP PSP Ostrów MazowieckaTomasz Kraszewski 
15KP PSP OtwockJerzy Pokrywczyński602-192-903
16KM PSP PłockWojciech Kacprzak(24) 384-09-22
17KP PSP PłońskDariusz Racinowski661-975-775
18KP PSP PrzasnyszEugeniusz Trojanowicz502-040-241
19KP PSP PułtuskTadeusz Polański509-905-850
20KM PSP RadomStanisław Musiał603-374-611
21KM PSP SiedlceAlina Piekart692-448-972
22KP PSP SochaczewDariusz Świątek694-672-618
23KP PSP Sokołów PodlaskiZygmunt Iwański698-691-415
24KP PSP SzydłowiecMarek Sadownik669-211-110
25KP PSP WęgrówJanusz Rudaś506-705-531
26KP PSP ZwoleńArkadiusz Stachurski - wiceprezes511-016-117
27KP PSP ŻyrardówKrystyna Kozubska609-721-231
28KP PSP Warszawa ZachódEdward Gierski692-849-307
29KP PSP WołominHanna Pałaszewska695-515-243
30Komenda Główna PSPZygmunt Politowski602-457-574
31Szkoła Główna Służby PożarniczejJan Rubinkowski503-378-550
32KW PSP w WarszawieMarek Lazarowicz501-314-302