Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze do służby Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby w SGSP na zasadach przeniesienia służbowego.
Nabor do sluzby - Koordynator Ratownictwa Medycznego.pdf (851.3 KiB)
Ogłoszenie o naborze do służby -na stanowisko Zastępca Dowódcy Kompanii Szkolnej na zasadach przeniesienia służbowego.
Nabor do SGSP - Z-ca D-cy kompanii szkolnej.pdf (896.2 KiB)
Ogłoszenie o naborze do służby -na stanowisko Starszy inspektor na zasadach przeniesienia służbowego.
Nabor do SGSP w Centrum Operacyjno-Szkoleniowym.pdf (660.1 KiB)
Ogłoszenie o naborze na stanowsko cywilne - starszego specjalisty w Wydziale Kadr KW PSP w Warszawie
ogloszenie o naborze na starszego specjaliste w wydziale kadr.pdf (1.1 MiB)
Ogłoszenie o naborze do służby SGSP (przeniesienie służbowe)

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby w Pododdziałach Szkolnych
w codziennym systemie czasu służby na zasadach przeniesienia służbowego

Termin składania podań do 20 lutego 2018 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://bip.sgsp.edu.pl/sgs/oferty-pracy-sgsp/oferty-pracy-sgsp/7485,Zastepca-Dowodcy-Kompanii-Szkolnej-przeniesienie-sluzbowe-1-funkcjonariusz-termi.html