Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Pododdziałach Szkolnych na zasadach przeniesienia służbowego.
2018.09.14 Ogloszenie o naborze do sluzby do SGSP na zasadach przeniesienia sluzbowego.pdf (1.5 MiB)
Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w  Nowym Dworze Mazowieckim na stanowiskach związanych bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 1. Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór: 3
 2. Stanowisko: stażysta, docelowo: starszy ratownik/starszy ratownik-kierowca
 3. Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w  Nowym Dworze Mazowieckim
 4. Rozkład czasu służby: system zmianowy 24/48 godzin.

 

        Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://ndm-straz.pl/wp-content/uploads/2018/09/Og%C5%82oszenie-NDM-Komendanta-Powiatowego-PSP-2018.pdf

Ogłoszenie o naborze do służby do Sekcji kontrolno-rozpoznawczej na zasadach przeniesienia służbowego.
 • pdf240.6 KiB06.09.2018 Ogloszenie Sekcja kontrolno - rozpoznawcza (1).pdfPobierz
Ogłoszenie o naborze do służby do Wydziału operacyjnego w KP PSP w Legionowie na zasadach przeniesienia służbowego.
 • pdf227.9 KiB06.09.2018 Ogloszenie o naborze do Wydzialu operacyjnego(2).pdfPobierz
Nabór na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Budżetu i Rachunkowości
Nabor starszy specjalista WBR.pdf (42.3 KiB)
Nabór na stanowisko Operatora Numerów Alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu
Nabor na Operatora Numerow Alarmowych WSPR 2018.pdf (1.4 MiB)
Ogłoszenie o naborze do służby do Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej w KP PSP w Legionowie na zasadach przeniesienia służbowego.
 • pdf725.1 KiB20.08.2018 Nabor do KP PSP w Legionowie na zasadach przeniesienia sluzbowego do Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej.pdfPobierz
Ogłoszenie o naborze do służby do Wydziału Operacyjnego w KP PSP w Legionowie na zasadach przeniesienia służbowego.
 • pdf785.9 KiB20.08.2018 Nabor do KP PSP w Legionowie na zasadach przeniesienia sluzbowego do Wydzialu Operacyjnego.pdfPobierz
Ogłoszenie o naborze do służby w KM PSP w Radomiu.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu ogłasza nabór do służby przygotowawczej
w zmianowym rozkładzie czasu służby, stanowisko - stażysta, docelowo ratownik specjalista.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.straz.radom.pl/sluzba_i_praca/nabor_przygotowawcza2018.pdf

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Ciechanowie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie ogłasza nabór do służby przygotowawczej,
w codziennym rozkładzie czasu służby, na stanowisko stażysty (docelowo główny księgowy).
Miejsce pełnienia służby Komenda Powiatowa PSP w Ciechanowie.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.kppspciechanow.pl/attachments/article/777/II%20nab%C3%B3r%20g%C5%82owny%20ksi%C4%99gowy%20VIII%202018.pdf

Ogłoszenie o naborze do służby w KM PSP w Ostrołęce.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce  ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce na stanowiskach związanych bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 1. Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór:11
 2. Stanowisko: stażysta, docelowo: starszy ratownik, starszy ratownik kierowca, ratownik specjalista oraz operator sprzętu specjalnego.
 3. Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Ostrołęce
 4. Rozkład czasu służby: system zmianowy 24/48 godzin.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://straz.ostroleka.bip.org.pl/pliki/strazostroleka/iii_nabor_km_psp_ostroleka_sierpien_2018.pdf

Ogłoszenie o naborze do służby w KM PSP w Siedlcach.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w  Siedlcach  ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, na stanowiskach związanych bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 1. Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór: 9
 2. Stanowisko: stażysta, docelowo: ratownik specjalista/operator sprzętu specjalnego
 3. Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Siedlcach
 4. Rozkład czasu służby: system zmianowy 24/48 godzin.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.siedlce-straz.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=154

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Ciechanowie.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie  ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, na stanowiskach związanych bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 1. Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór: 4
 2. Stanowisko: stażysta, docelowo: ratownik specjalista/operator sprzętu specjalnego
 3. Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Ciechanowie
 4. Rozkład czasu służby: system zmianowy 24/48 godzin.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.kppspciechanow.pl/attachments/article/716/III%20Nab%C3%B3r%20ratownik%20lipiec%202018.pdf

Ogłoszenie o naborze do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Pododdziałach Szkolnych na zasadach przeniesienia służbowego.
11.07.2018 Nabor do sluzby w SGSP w Pododdzialach Szkolnych.pdf (1.3 MiB)
Nabór do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby w Pododdziałach Szkolnych w codziennym systemie czasu służby na zasadach przeniesienia służbowego

Informacje ogólne:
1) nazwa stanowiska:
- zastępca dowódcy kompanii szkolnej;
2) liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór:
- 2 (słownie: dwa);
3) miejsce pełnienia służby:
- Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. J. Słowackiego 52/54 w Warszawie;
4) rozkład czasu służby:
- codzienny.

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2018 r.
Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2018 r.

Ogłoszenie o naborze do służby Szkole Głównej Służby Pożarniczej
ogloszenie.pdf (558.6 KiB)
Nabór do służby w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie  ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście do kancelarii Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie ul. Domaniewska 40 do dnia 18 lipca 2018 roku do godziny 15:30.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI PO  I ETAPIE NABORU DO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PSP W WARSZAWIE DO

WYDZIAŁU KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEGO  (data publikacji 19.07.2018 r.  godz.14.30)

 

Wykaz numerów identyfikacyjnych kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego - próba wydolnościowa i testy sprawności fizycznej.

L.p.

Nr kandydata

1.

2018.N.1

2.

2018.N.2

3.

2018.N.3

4.

2018.N.4

5.

2018.N.5

6.

2018.N.7

7.

2018.N.8

 

Wykaz numerów identyfikacyjnych kandydatów nie zakwalifikowanych
do II etapu postępowania kwalifikacyjnego.

L.p.

Nr kandydata

1.

2018.N.6

 

II Etap – testy sprawności fizycznej zostaną przeprowadzone w dniu 25.07.2018 r. (środa) o godz. 10.00 na sali gimnastycznej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - ul. Juliusza Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa

 

Ważna informacja:

Kandydaci, którzy nie skorzystali z możliwości złożenie oryginału zaświadczenia lekarskiego                     (załącznik nr 3) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej wystawionym nie wcześniej niż 30 dni przed dniem testu, wraz z dokumentami aplikacyjnymi, zostaną dopuszczeni do Etapu II po przedłożeniu w dniu testu sprawności fizycznej oryginału wyżej wymienionego zaświadczenia.

 

Uwaga:

Kandydat przed rozpoczęciem testów sprawności fizycznej okazuje dokument
ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz numerów identyfikacyjnych kandydatów zakwalifikowanych do III etapu postępowania kwalifikacyjnego - pisemny test wiedzy. (data publikacji 30.07.2018 r.  godz.13.00)

 

Pisemny test wiedzy  -  01 sierpnia 2018 r.

 

L.p.

Nr kandydata

Miejsce przeprowadzenia testu

Godzina rozpoczęcia

 

1.

2018.N.2

ul. Domaniewska 40,
02-672 Warszawa

Sala
konferencyjna  (parter)
                 

10.00

2.

2018.N.3

3.

2018.N.5

4.

2018.N.7

 

Prosimy kandydatów o przybycie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz numerów identyfikacyjnych kandydatów zakwalifikowanych do IV etapu postępowania kwalifikacyjnego - ocena dokumentów. (data publikacji 01.08.2018 r.  godz.15.30)

L.p.

Nr kandydata

1.

2018.N.2

2.

2018.N.3

3.

2018.N.5

4.

2018.N.7

Uwagi:

Kandydaci są zobowiązani do złożenia wszystkich wymaganych dokumentów
i załączników (zgodnie z treścią ogłoszenia nr 1/2018) do dnia 06.08.2018 r. (poniedziałek) do godz. 15:30 w Kancelarii Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – ul. Domaniewska 40 (parter).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wykaz numerów identyfikacyjnych kandydatów zakwalifikowanych do V etapu postępowania kwalifikacyjnego-rozmowa kwalifikacyjna (data publikacji 08.08.2018 r.  godz.15.30)

 Lp.

Nr kandydata

Miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

Godzina rozpoczęcia

 

 1.

2018.N.2

Komenda Wojewódzka PSP

ul. Domaniewska 40,
02-672 Warszawa

Sala
konferencyjna (parter)
                 

10.00

 2.

2018.N.3

 3.

2018.N.5

 4.

2018.N.7

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lista numerów identyfikacyjnych kandydatów, którzy pozytywnie przeszli V etap postępowania kwalifikacyjnego - rozmowa kwalifikacyjna (data publikacji 13.08.2018 r.  godz.11.00)

Uzyskane miejsce

Nr kandydata

 1.

2018.N.7

 2.

2018.N.2

 3.

2018.N.3

 4.

2018.N.5

 

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej zostanie skierowanych trzech wyżej wymienionych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów tj. (2018.N.7, 2018.N.2, 2018.N.3).

W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie,
że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie kieruje się kolejnego kandydata z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W sprawie skierowań na badania lekarskie kandydaci będą powiadamiani indywidualnie.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o naborze do służby w KW PSP w Warszawie w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym.
Nabor do sluzby w KW PSP w Warszawie.pdf (5.6 MiB)
Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Ciechanowie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie ogłasza nabór do służby przygotowawczej,
w codziennym rozkładzie czasu służby, na stanowisko stażysty (docelowo główny księgowy).
Miejsce pełnienia służby Komenda Powiatowa PSP w Ciechanowie.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.kppspciechanow.pl/ogloszeniadrugie.html

Ogłoszenie o naborze do służby w KM PSP m. st. Warszawy

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy, na stanowiskach związanych bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 1. Liczba stanowisk, na które prowadzony jest nabór: 70 osób.
 2. Stanowisko: stażysta, docelowo: starszy ratownik lub starszy ratownik-kierowca.
 3. Miejsce pełnienia służby: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.
 4. Rozkład czasu służby: system zmianowy 24/48 godzin.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://warszawa-straz.pl/index.php/nabor-do-sluzby/5911-nabor-na-stanowisko-ratownika-22-06-2018