Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko Zastępcy Dowódcy Kompanii Szkolnej na zasadach przeniesienia służbowego.
06.04.2020 Ogloszenie.pdf (568.7 KiB)
Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Sokołowie Podlaskim.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim  ogłasza nabór do służby przygotowawczej
w rozkładzie codziennym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo główny księgowy w  sekcji ds. finansów.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 1.
Miejsce pełnienia służby Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://straz-sokolow.pl/files/Ogloszenie%20nr%202.2020%20o%20naborze%20do%20sluzby%20przygotowawczej%20w%20codziennym%20systemie%20%20sluzby.pdf

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Sokołowie Podlaskim (system zmianowy).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim  ogłasza nabór do służby przygotowawczej w rozkładzie zmianowym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo starszy ratownik/starszy ratownik kierowca.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 2
Miejsce pełnienia służby Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim - JRG.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://straz-sokolow.pl/files/Ogloszenie%20Nr%201.2020%20o%20naborze%20do%20sluzby%20przygotowawczej%20z%20zmianowym%20systemie%20sluzby%20%20[1].pdf

Ogłoszenie o naborze do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko specjalisty ds. zabezpieczenia materiałowo-technicznego na zasadach przeniesienia służbowego.
Nabor do SGSP.pdf (579.9 KiB)
Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Ciechanowie (system codzienny).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w rozkładzie codziennym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo starszy technik.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 1
Miejsce pełnienia służby Komenda Powiatowa PSP w Ciechanowie.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://kppspciechanow.binp.info/kppspciechanow/?id=135

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Ciechanowie (system zmianowy).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w rozkładzie zmianowym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo starszy ratownik kierowca.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 2
Miejsce pełnienia służby Komenda Powiatowa PSP w Ciechanowie - JRG.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://kppspciechanow.binp.info/kppspciechanow/?id=135

Ogłoszenie o naborze do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko zastępca dowódcy kompanii szkolnej na zasadach przeniesienia służbowego.
Pododdzialy Szkolne z-ca dowodcy - przeniesienie.pdf (178.1 KiB)