Ogłoszenia o naborze

Nabór na stanowisko specjalisty ds. koordynacji ratownictwa medycznego w Ośrodku Szkolenia w Warszawie
  • pdf1.2 MiBspecjalista OSzW.pdfPobierz
Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Ciechanowie.

Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie ogłasza nabór do służby przygotowawczej
w zmianowym rozkładzie czasu służby, stanowisko  stażysta, docelowo: ratownik specjalista, operator sprzętu specjalnego. Nabór skierowany jest przede wszystkim do absolwentów uczelni wyższych o specjalizacji: chemia, biologia lub fizyka.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.kppspciechanow.pl/attachments/article/523/Nab%C3%B3r%20do%20s%C5%82u%C5%BCby%20stan.%20spec.%202018.pdf

Ogłoszenie o naborze do służby w KM PSP w Ostrołęce.

Komenda Miejska  Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce  ogłasza nabór do służby przygotowawczej
w zmianowym rozkładzie czasu służby, stanowisko  stażysta, docelowo: ratownik specjalista, operator sprzętu specjalnego. Nabór skierowany jest przede wszystkim do absolwentów uczelni wyższych o specjalizacji: chemia, biologia lub fizyka.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://straz.ostroleka.bip.org.pl/pliki/strazostroleka/ogloszenie_-_ostroleka_nabor_do_sluzby.pdf

Ogłoszenie o naborze do służby przygotowawczej w Komendzie Powiatowej PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu  ogłasza nabór do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby, stanowisko - stażysta, docelowo starszy ratownik.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.kppspblonie.pl/og%C5%82oszenie_o_naborze_2018.pdf

Ogłoszenie o naborze do służby w Pododdziałach Szkolnych na zasadach przeniesienia służbowego.

Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza  nabór do służby w Pododdziałach Szkolnych w codziennym systemie czasu służby  na zasadach przeniesienia służbowego.

 

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Otwocku.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku ogłasza nabór do służby przygotowawczej
w zmianowym rozkładzie czasu służby, stanowisko - stażysta, docelowo starszy ratownik - kierowca.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.kppspotwock.binp.info/kppspotwock/?id=119

Ogłoszenie o naborze do służby w KW PSP w Warszawie na zasadach przeniesienia służbowego.

Komenda Wojewódzka  Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie  prowadzi nabór do służby w Wydziale  Kontrolno-Rozpoznawczym w codziennym systemie czasu służby na zasadach przeniesienia służbowego.

 

Ogłoszenie o naborze do służby w KM PSP w Siedlcach.

Komenda Miejska  Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ogłasza nabór do służby przygotowawczej
w zmianowym rozkładzie czasu służby, stanowisko - stażysta, docelowo ratownik specjalista, operator sprzętu specjalnego, starszy operator sprzętu. Nabór skierowany jest szczególnie do kandydatów, którzy posiadają ukończone studia kierunkowe z zakresu chemii, biologii lub fizyki.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.siedlce-straz.pl/index.php/dla-interesantow/nabor-do-sluzby

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Mławie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie ogłasza nabór do służby przygotowawczej
w zmianowym rozkładzie czasu służby, stanowisko - stażysta, docelowo starszy ratownik - kierowca.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.kppspmlawa.pl/nabor-do-sluzby.html

Ogłoszenie o naborze do służby SGSP (przeniesienie służbowe)

Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie ogłasza nabór do służby w Pododdziałach Szkolnych
w codziennym systemie czasu służby na zasadach przeniesienia służbowego

Termin składania podań do 20 lutego 2018 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://bip.sgsp.edu.pl/sgs/oferty-pracy-sgsp/oferty-pracy-sgsp/7485,Zastepca-Dowodcy-Kompanii-Szkolnej-przeniesienie-sluzbowe-1-funkcjonariusz-termi.html