Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Sierpcu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu   ogłasza nabór do służby przygotowawczej w rozkładzie codziennym  czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo starszy inspektor.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 1
Miejsce pełnienia służby Komenda Powiatowa PSP w Sierpcu.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://kppspsierpc.binp.info/kppspsierpc/?id=113

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Żurominie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie  ogłasza nabór do służby przygotowawczej w rozkładzie zmianowym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo starszy ratownik kierowca.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 1
Miejsce pełnienia służby Komenda Powiatowa PSP w Żurominie - JRG.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

https://kppspzuromin.bip.gov.pl/praca/ogloszenie-o-naborze-do-sluzby-przygotowawczej-w-kp-psp-w-zurominie.html

Ogłoszenie o naborze do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko Zastępcy Dowódcy Kompanii Szkolnej na zasadach przeniesienia służbowego.
Ogloszenie Zastepca dowodcy kompanii szkolnej.pdf (567.9 KiB)
Ogłoszenie o naborze do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Katedrze Techniki Pożarniczej na zasadach przeniesienia służbowego.
Ogloszenie st. wykladowca - SGSP.pdf (467.2 KiB)