Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Mińsku Mazowieckim..

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim ogłasza nabór do służby przygotowawczej w rozkładzie codziennym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo starszy technik  w sekcji organizacyjno-kadrowej.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 1.
Miejsce pełnienia służby Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://strazminsk.pl/wp-content/uploads/2019/11/Og%C5%82oszenie-o-naborze-w-KP-PSP-Mi%C5%84sk-Maz.-Kadry-II.pdf

Ogłoszenie o naborze do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko zastępca dowódcy kompanii szkolnej na zasadach przeniesienia służbowego.
ogloszenie zastepca dowodcy kompanii szkolnej w SGSP - 2 stanowiska.pdf (178.1 KiB)
Nabór na stanowisko Operatora Numerów Alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu
29.10.2018 nabor CPR.pdf (970.0 KiB)

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko Operatora Numerów Alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą pracy.

Aplikację na stanowisko Operatora Numerów Alarmowych należy złożyć w kancelarii ogólnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie lub przesłać pocztą na adres:

Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
ul. Domaniewska 40
02-672 Warszawa