Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko Zastępcy Dowódcy Kompanii Szkolnej na zasadach przeniesienia służbowego.
ogloszenie - zastepca dowodcy kompanii szkolnej.pdf (571.4 KiB)
Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Gostyninie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w rozkładzie zmianowym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo: starszy ratownik kierowca.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 1
Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa PSP w Gostyninie - JRG.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://nbip.pl/kppspgostynin/i/?i=55402

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Pułtusku.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku  ogłasza nabór do służby przygotowawczej w rozkładzie zmianowym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo: ratownik kierowca/starszy ratownik kierowca.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 2
Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa PSP w Pułtusku - JRG.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://nbip.pl/kppsppultusk/i/?i=55411

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Wołominie (system codzienny).

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie ogłasza nabór do służby przygotowawczej w rozkładzie codziennym czasu służby, na stanowisko stażysta docelowo główny księgowy.

Liczba stanowisk na które prowadzony jest nabór - 1
Miejsce pełnienia służby Komenda Powiatowa PSP w Wołominie.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

http://www.pspwolomin.pl/attachments/article/841/Nab%C3%B3r%20sta%C5%BCysta%20docelowo%20g%C5%82%C3%B3wny%20ksi%C4%99gowy.pdf