Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na stanowisko Zastępcy Dowódcy Kompanii Szkolnej na zasadach przeniesienia służbowego.
Ogloszenie Zastepca dowodcy kompanii szkolnej.pdf (567.9 KiB)
Ogłoszenie o naborze do służby w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Katedrze Techniki Pożarniczej na zasadach przeniesienia służbowego.
Ogloszenie st. wykladowca - SGSP.pdf (467.2 KiB)