Dostawa energii elektrycznej dla jednostek PSP woj. mazowieckiego.