Zamówienia publiczne równe lub przekraczające kwotę określoną w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych