Dostawa pralnico-suszarek do ubrań specjalnych na potrzeby KP/KM PSP woj. mazowieckiego