Zamówienia publiczne nieprzekraczające kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Legionowie - II Etap.  

Budowa KP PSP oraz JRG w Legionowie
Ogloszenie wynikow postepowania.pdf (56.5 KiB)