Zamówienia publiczne nieprzekraczające kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Usługa sprzątania obiektów KW PSP przy ul. Domaniewskiej 40 w Warszawie oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Traugutta 57 w Radomiu.

Dostawa autobusu do przewozu ratowników.

Dostawa 2 sztuk lekkich samochodów kwatermistrzowskich typu furgon.

Dostawa sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Budowa budynku garażowo-magazynowego na terenie Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie